Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EMISJA GŁOSU by Mind Map: EMISJA GŁOSU

1. Głos

1.1. Powstaje zgodnie z naszym zamiarem i intencją.

1.2. Zależy od:

1.2.1. Podejścia do siebie;

1.2.2. Podejścia do otoczenia;

1.2.3. Od tego, czy chcemy się z otoczeniem skomunikować czy nie;

1.2.4. Naszego nastroju;

1.2.5. Spostrzegania nas samych i naszego głosu.

2. PAMIĘTAJ

2.1. Mechaniczne wykonywanie ćwiczeń głosowych bez udziału świadomości i bez konkretnego celu prowadzi do błędów emisyjnych oraz utrwalania złych nawyków.

3. LEWA PÓŁKULA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA EMISJĘ GŁOSU.

4. Czym jest?

4.1. Proces wytwarzania i wyprowadzania dźwięku na zewnątrz w mowie i w śpiewie.

4.2. Sztuka oddziaływania na ucznia, na jego psychikę, wyobraźnię muzyczną, na wszystko, co jest związane z procesem wydobywania głosu.

4.3. Nauka, w zakresie której wszystkie problemy związane z procesem wydobywania głosu zgodnie z prawami fizjologii oraz wymogami etycznymi:

4.3.1. Sprawność mięśni wdechowo-wydechowych;

4.3.2. Praca mięśni krtani;

4.3.3. Praca narządu artykulacyjnego;

4.3.4. Zdolność wysyłania impulsów ruchowych z odpowiednich pól kory mózgowej do mięśni krtani (głównie strun głosowych).

5. Od czego zależy:

5.1. Od czynników psychologicznych, emocji i doświadczeń.

6. WAŻNE POJĘCIA

6.1. Oddech

6.2. Artykulacja

6.3. Fonacja (wybrzmiewanie)

6.4. Rezonans