Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EMISJA GŁOSU by Mind Map: EMISJA GŁOSU

1. Czym jest?

1.1. Proces wytwarzania i wyprowadzania dźwięku na zewnątrz w mowie i w śpiewie.

1.2. Sztuka oddziaływania na ucznia, na jego psychikę, wyobraźnię muzyczną, na wszystko, co jest związane z procesem wydobywania głosu.

1.3. Nauka, w zakresie której wszystkie problemy związane z procesem wydobywania głosu zgodnie z prawami fizjologii oraz wymogami etycznymi:

1.3.1. Sprawność mięśni wdechowo-wydechowych;

1.3.2. Praca mięśni krtani;

1.3.3. Praca narządu artykulacyjnego;

1.3.4. Zdolność wysyłania impulsów ruchowych z odpowiednich pól kory mózgowej do mięśni krtani (głównie strun głosowych).

2. Od czego zależy:

2.1. Od czynników psychologicznych, emocji i doświadczeń.

3. Głos

3.1. Powstaje zgodnie z naszym zamiarem i intencją.

3.2. Zależy od:

3.2.1. Podejścia do siebie;

3.2.2. Podejścia do otoczenia;

3.2.3. Od tego, czy chcemy się z otoczeniem skomunikować czy nie;

3.2.4. Naszego nastroju;

3.2.5. Spostrzegania nas samych i naszego głosu.

4. PAMIĘTAJ

4.1. Mechaniczne wykonywanie ćwiczeń głosowych bez udziału świadomości i bez konkretnego celu prowadzi do błędów emisyjnych oraz utrwalania złych nawyków.

5. LEWA PÓŁKULA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA EMISJĘ GŁOSU.

6. WAŻNE POJĘCIA

6.1. Oddech

6.2. Artykulacja

6.3. Fonacja (wybrzmiewanie)

6.4. Rezonans