Psychologia społeczna

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Psychologia społeczna by Mind Map: Psychologia społeczna

1. Mimika społeczna - naśladowanie zachowań ludzi w danym otoczeniu

2. Interakcja - ludzie wzajemnie na siebie oddziałują; może być celowe bądź nieświadome

3. Rodzaje kontaktów

3.1. 1. Kontakt dwóch osób - diada

3.2. 2. Grupa społeczna (od 3 osób)

4. Zajmuje się tym, co dotyczy znaczenia kontaktu z daną osobą (jak wpływa na nas kontakt z innymi i jakie emocje nam wtedy towarzyszą)

5. Rodzaje grup społecznych

5.1. 1. Nieformalne

5.1.1. Normy, struktury

5.1.1.1. Nie zapisane

5.1.1.2. Słabiej określone

5.2. 2. Formalne

5.2.1. Struktury

5.2.2. Normy (regulamin)

5.2.2.1. zapisane

5.2.2.2. sztywne

5.2.2.3. trwałe

5.2.3. Cele

6. Wyróżniki grup społecznych

6.1. 1. Ludzie spotykają się często, jest dużo możliwości interakcji

6.2. 2. Grupa ma cel i ważna jest jego jakość - jest elementem trwałym (ludzie określają siebie na podstawie celu, który ich łączy), tożsamość i łączność

6.3. 3. Reguły - mówią co należy robić a czego nie

6.4. 4. Normy grupowe - wygląd, obyczaje, sfera wartości, rytuały; za łamanie norm grożą sankcje - wyrzucenie z grupy, tajemnice, traktowanie jak powietrze, sprawdzanie wierności w stosunku do grupy

6.5. 5. W grupie nie ma równości - ludzie nie są sobie równi

6.6. 6. Struktura grupowa - pozycja członków względem siebie; osoby najsłabsze, niższe rangą są wykorzystywane

7. Facylitacja - obecność innych ludzi ułatwia/powoduje rozwijanie efektów

8. Deindywiduacja - człowiek nie kieruje się indywidualnymi zasadami, tylko tym co robią inni