Termos Grupo 8

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Termos Grupo 8 by Mind Map: Termos Grupo 8

1. Que ferramentas utilizan?

1.1. Tablet

1.2. Smartphone

1.3. Ordenador

1.4. Ofimática

1.5. RSS

1.6. Escornabots

1.7. Aula Dixital

1.8. Aula virtual

2. Aprendizaxes

2.1. Educación expandida

2.2. Educación en liña

2.3. Blended learning

2.4. Aprendizaxe Ubicua

2.5. Aprendizaxe Activa

2.6. Aprendizaxe Cooperativa

2.7. Mooc ou Coma

2.8. ABP

3. Tipos de conexións

3.1. Internet

3.2. Intranet

3.3. Hiperconectividad

4. Ferramentas de conexión

4.1. TACS

4.2. TICS

4.3. Redes sociais

4.4. RSS

4.5. Wiki

4.6. Marcador social

4.7. Foro

5. Como se comunican?

5.1. Interacción

5.1.1. Comunicación Dnámica

5.2. Miniblogin

5.3. Multidisciplinariedad

6. Metodoloxías

6.1. Flipped classroom

6.2. M-learning

6.3. Pacie

7. Tipos de Avaliación

7.1. Coavaliación

7.1.1. avaliación cooperativa

7.2. e-avaliación

7.3. Materoavaliación

7.4. Feedback

8. Ferramentas colaborativas

8.1. Blog

8.2. Wikis

8.3. Web

9. Traballo colaborativo

9.1. Horizontalidade

9.2. Aprendizaxe baseada en proxectos

9.2.1. Definir produto final

9.2.2. Roles de cada participante

9.2.3. Tarefas

9.3. New node

10. Como traballan

10.1. E-portfolio

10.2. Webquest

10.3. Gamificacións

10.4. PLE

11. Sistemas operativos

11.1. IOS

11.2. Android

12. Plataformas

12.1. Edmondo

12.2. Classdojo

12.3. Moodle

13. PERIGOS

13.1. Nativos Dixitais

13.2. Infocificación