Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Szófajok by Mind Map: Szófajok

1. Alapszófajok

1.1. Tulajdonképpeni alapszófajok

1.1.1. igék

1.1.1.1. a cselekvés irányulása alapján: tárgyas igék; tárgyatlan igék; egyik jelentése tárgyas, a másik tárgyatlan.

1.1.1.2. a cselekvő és a cselekvés viszonya alapján (igenemek): cselekvő igék; középigék; műveltető igék; visszaható igék; szenvedő igék.

1.1.2. főnevek

1.1.2.1. konkrét főnév: köznév (egyedi név, gyűjtőnév); tulajdonnév (személynév, állatnév, földrajzi név, intézménynév, cím, márkanév)

1.1.2.2. elvont főnév

1.1.3. melléknevek

1.1.4. számnevek

1.1.4.1. határozatlan számnév

1.1.4.2. határozott számnév: tőszámnév, törtszámnév, sorszámnév

1.1.5. határozószók

1.1.5.1. helyhatározószók; időhatározószók; állapotot, módot, fokot kifejező határozószók

1.2. Alapszófajokat helyettesítő szófajok

1.2.1. névmások

1.2.1.1. főnévi; melléknévi; számnévi; határozószói

1.2.1.2. személyes; birtokos; visszaható; kölcsönös; mutató; vonatkozó; kérdő; határozatlan; általános

1.3. Átmeneti szófajok

1.3.1. igenevek

1.3.1.1. főnévi

1.3.1.2. melléknévi

1.3.1.2.1. folyamatos

1.3.1.2.2. beálló

1.3.1.2.3. befejezett

1.3.1.3. határozói

2. Viszonyszók

2.1. Toldalékértékű viszonyszók

2.1.1. segédigék

2.1.2. névutók és névutómelléknevek

2.1.3. igekötők

2.2. Nem toldalékértékű viszonyszók

2.2.1. névelők

2.2.2. kötőszók

2.2.3. partikulák

2.2.4. tagadószók

3. Mondatszók

3.1. a társalgás menetét irányító (interakciós) mondatszók

3.2. módosítószók

3.3. indulatszók

3.4. hangutánzó mondatszók