Leren, belonen en straffen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Leren, belonen en straffen by Mind Map: Leren, belonen en straffen

1. storend gedrag, geen storend kind

1.1. op te lossen met straffen en belonen

2. positief gedrag

2.1. shaping

2.2. token economy

2.2.1. werken met puntenkaart

2.3. aangekondigde beloning

2.3.1. als je nu braaf bent, krijg je straks een snoepje

3. negatief gedrag

3.1. negeren

3.1.1. het gedrag negeren, niet de persoon

4. zeer negatief gedrag

4.1. time-out

4.1.1. na 10 minuten terughalen

4.1.2. verwittigen bij time-out

4.1.3. op neutrale plaats laten gebeuren

4.2. correctie

4.3. overcorrectie

4.4. boete

4.4.1. na overtreding bv iets leuks afnemen

5. behaviorisme

5.1. klassieke conditionering

5.1.1. hond van Pavlov

5.2. sociale leertheorie

5.2.1. selectief leren van imitatie en gedrag

5.3. operante conditionering

5.3.1. positieve bekrachtiging

5.3.2. negatieve bekrachtiging

5.4. cognitieve benadering

5.4.1. waarnemings- en denkprocessen

5.5. constructivisme en sociaal constructivisme

5.5.1. zelf construeren

6. beloningssysteem

6.1. werken met een puntensysteem

6.2. met kind een leuke beloning kiezen

6.3. een punt geven wanneer het kind iets goed doet

6.4. het kind een beloning geven wanneer de punten behaald zijn