Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grundloven by Mind Map: Grundloven

1. Fakta om Grundloven.

2. Begreber

2.1. Rigsdagen

2.2. Casinomøderne=

2.3. enevælde = kongen var enehersker i DK fra 1660-1849

3. Problemstillinger

3.1. Hvorfor fik vi grundloven?

3.2. Hvordan kunne det være, at den enevældige konge ville afgive sin magt?

4. Kilder

4.1. www.ft.dk

5. Produkt og disposition

6. .,likdmgjpo rusvmx