Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Etnometodologia by Mind Map: Etnometodologia

1. Institutionaalinen todellisuus

1.1. Liitämme asian tai tapahtuman osaksi suurepaa kokonaisuutta

1.2. Ihmisten yhteistoiminnan malli

1.2.1. Sukupuoli, organisaation toimintatavat, ihmisen tervehtiminen...

1.2.2. Ylläpitäminen:

1.2.2.1. Rutiininomainen tuottaminen: toiminta sopusoinnussa vakiintuneen todellisuuden kanssa

1.2.2.2. Jos toimii eri tavalla

1.2.2.2.1. kuluttavat ristiriidat

2. Arjen rakentaminen

2.1. relfeksiivisyys

2.2. Indeksikaalisuus

2.2.1. konteksti

2.2.2. tekojen monimerkityksellisyys

2.2.2.1. kielelliset

2.2.2.1.1. ei kielelliset

2.2.3. teko ymmärrettävissä vain osana esittämisyhteyttä

2.2.3.1. Teon merkitys ymmärretään aina osana tilannetta

3. Arkinen yhteiselämä

3.1. tavat

3.2. tapahtumat

3.3. teot

3.4. rutiinit

3.5. ylläpito

4. Sosiaalinen järjestys

4.1. kuluttavat ristiriidat

4.1.1. selontekovelvollisuus

5. Harold Garfinkel

6. Dokumentaarinen tutkimusmenetelmä

6.1. Täydennämme taustaoletuksilla tai kuvitelmalla tapahtumankulusta

6.2. Tapahtumaa tai tekoa tulkitaan dokumenttina oletetusta tapahtumien taustalla olevasta mallista.

6.3. Läsnä sosiaalityön kohtaamisessa

7. Asioiden näkeminen kokonaisuuksina

7.1. Täydentäminen sopivilla oletuksilla

7.1.1. Täydennämme taustatulkinnoilla

7.1.1.1. Oletamme kanssatoimijoiden toimivan samalla tavalla

7.2. Yhteisymmärryksen edellytys