עלון מדעים ממוחשב

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
עלון מדעים ממוחשב by Mind Map: עלון מדעים ממוחשב

1. דברים אדמינסטריבים

1.1. שעות הוראה

1.2. משרד חינוך

1.3. מנהלים

2. משתתפים

2.1. תלמידים

2.2. מורים של המדעים

2.3. שופטים

2.4. ילדים מנהיגים / ילדים מלמדים ילדים מבתי ספר אחרים

2.5. מורים מנחים

2.6. מפתחי הסביבה

3. מה יהיה בעלון

3.1. מאמרים מדעיים

3.2. אתר

3.3. כתבה מדעית

3.4. עלון פיזי

4. דרכי הוראה

4.1. הוראה בקבוצות

4.2. שיעורים לעזרה לתלמידים

4.3. למידה דרך האתר

5. כלים טכנולוגיים

5.1. שימוש באינתרניט

5.2. שימוש בלוח חכם

5.3. שימוש במחשבים

5.4. קבצי ג'וגל דוקס