Фізика

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Фізика by Mind Map: Фізика

1. Густина

1.1. Густина платини дорівнює 21500 кг/м^3. Якою є маса платини об'ємом 1 м^3?об'ємом 1 см^3

1.2. Суцільний кубик із ребром 2 см має масу 20 г. З якої речовини може бути виготовлени кубик?

2. Магнітне поле

2.1. Постійні магніти

2.2. Основні властивості постійних магнітів

2.2.1. 1. Магнітна дія мгніту є різною на різних ділянках його поверхні; ділянки, де магнітна дія виявляеться найсильніше, називають ПОЛЮСА МАГНІТУ.

2.2.2. 2. Магніт має два полюси: ПІВНІЧНИЙ і ПІВДЕННИЙ

2.2.3. 3. Одноймені полюси магніту відштовхуються, різноймені притягуються

2.2.4. 4. У разі нагрівання до певної температуги, яку називають ТОЧКОЮ КЮРІ, його магнітні властивості зникають

2.3. Дослід Ерстеда

2.4. Магнітна індукція

2.5. Магнітні лінії

2.6. Сила Ампера

2.7. Магнітне поле Землі

2.8. Магнітні властивості речовини

2.8.1. Слабонамагнічені речовини

2.8.1.1. Парамагнетики - посилюють зовнішнє магнітне поле(магнітна індукція всередині , більша за магнітну індукцію зовнішнього поля)

2.8.1.2. Діамагнетики - послаблюють магнітні поле всередині(магнітні індукція всередині,менша від зовнішньої магнітної індукціі поля)

2.8.2. Сильнонамагнічені речовони

2.8.2.1. Феромагнетики - речовони , які залишаються намагніченими навіть за відсітності зовнішнього магнітного поля

2.8.2.1.1. Магнітожорсткі (після припиненяння дії зовнішнього магнітного поля довго залишаються намагніченими)

2.8.2.1.2. Магнітом'які(легко намагнічуються, та швидко розмагнічуються)

2.9. Гіпотеза ампера

2.9.1. Ненамагнічені тіла - колові струми напрямленно безладно

2.9.2. Намагнічені тіла - напрямок магнітного поля кожно струму збігається з нпрямокм зовнішньго магнітного поля.

3. Тиск

3.1. Правило

3.2. Гази і рідини

3.2.1. Закон Паскаля

3.2.2. Від чого залежить тиск?

3.3. Задачі

3.3.1. Чому оса жалом може створити тиск більший, ніж тиск, що створює людина на підлогу,коли стоїть?

3.3.2. Порівняйте тиски, які чинять на поверхню снігу юний турит та лижник. Маси кожного хлопця разом із спорядженням становить 63 кг. Площа підошви черевика туриста дорівнює приблизно 110 см^2, площа лижі - 280см^2?

3.3.3. У циліндричну мензурку налито 625 г води. Який тиск створює вода на дно мензурки, якщо площа дна становить 25см^2?

3.3.4. Біля підніжжя водопровідної вежі зірвало водопровідний кран. З якою солою потрібно притискати заглушку до отвору, що утворився, щоб вода не лилась? Висота вежі 25м, площа перерізу отвору 4см2.

3.3.5. На якій глибині тиск у мастилі становить 8кПа?

3.3.6. Нирець занурився в озеро на 30м. Визначте тиск на цій глибині.

3.3.7. У рідиному манометрі міститься ртуть. Ліве коліно манометра відкрите в атмосферу. Який тиск у балоні, якщо атмосферний тиск є нормальним?

3.3.8. Домашнє завдання

3.3.8.1. Яку силу потрібно прикласти, щоб витягти пробку з отвору в дні басейну? Глибина басейну дорівнює 4 м, радіус пробки – 4см.

3.3.8.2. На першому поверсі багатоповерхівки тиск води у водогоні становить 0,2 МПА. Чому дорівнює тиск на 5-му поверсі, якщо висота поверху дорівнює 3м?

3.3.8.3. Підготувати: скляну банку(3літри), гумова рукавичка, повітряна кулька.

3.3.8.4. Малюнок:

3.3.8.5. Підготувати: дві пласмасові посудини, одну з кришкою, соломинку.

3.4. Гідростатичний тиск

3.5. Атмосферний тиск

3.5.1. Барометри

3.6. Сполучні посуди

3.6.1. Манометри

4. Сила

4.1. Сила тяжіння

4.1.1. Вага тіла

4.1.2. Невагомість

4.2. Сила тертя

4.2.1. Сила тертя кочення

4.2.2. Сила тертя спокою

4.3. Сила пружності

4.3.1. Закон Гука

4.4. Задачі

4.4.1. Сила

4.4.1.1. На тіло діють дві сили 15 і 8Н,напрямлені в один бік. Визначте рівнодійну цих сил.

4.4.1.2. До візка прив*язано дві нитки. За них тягнуть вздовж горизонтального напрямку вздовж однієї прямої із силами 6 і 4 Н.Накресліть схеми сил, яку прикладені в одному напрямку і в різних.

4.4.1.3. Камінь, що лежить на землі, діє на опору із силою 50Н, яка напрямлена вертикально вниз. Зобразіть цю силу.

4.4.2. Сила тяжіння

4.4.3. Сила пружності

4.4.3.1. Пружина в розтягнутому стані моє довжину 12см. Якою є довжина недеформованої пружини, якщо видовження 4 см?

4.4.3.2. Жорскість пружини 25Н/м. Яку сили необхідно прикласти. щоб стиснути пружину на 2 см?

4.4.3.3. Пружина завдовжки 8 см прикріпили одним кінцем до стіни і розтягують із силою 1 Н. Пружина видовжилась до 12 см. Яку силу потрібно прикласти, щоб довжина дорівнювала 9 см?

4.4.3.4. При розтягувані на 6 см,необхідно прикласти силу - 1,8 Н. Яку силу необхідно прикласти, щоб пружина розтягнулась на 2,5см?

4.4.4. Сила тертя

4.4.4.1. Щоб рівномірно рухати по столу книжку масою 1 кг,треба прикласти горизонтальну силу 2Н. Чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання між книжкою і столом?

4.4.4.2. За допомогою пружини жорсткістю 96 Н/м брусок масою 2.4кг рівномірно тягнть по столу.Яким є видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя між бруском і столом дорівнює 0,2?

4.4.4.3. Заповнити таблицю

4.4.5. Домашнє завдання

4.4.5.1. Визначити власну вагу та силу з якою тебе притягує Земля до своєї поверхні

4.4.5.2. Знайти вагу підручника алгебри,геометрії та фізики.Знайти силу з якою вони разом тиснуть на стіл.Снайти силу з якою стіл з підручниками приятягуються до Землі.

4.4.5.3. Аби зрушити шафу необхідно прикласти горизонтальну силу 175Н. Яким є коефіцієнт тертя ковзання між шафою та підлогою, якщо маса шафи становить 70 кг?

4.4.5.4. Чому дорівнює архімедова сила,що діє на тіло об'ємом 25 см^3, повністю занурене в гас?

4.4.5.5. На тіло, що повністю занурене в гас, діє архімедова сила 4Н.Яку густину має тіло, якщо його маса становить 900г?

4.4.6. Архімедова сила

4.4.6.1. Суцільний алюмінієвий брусок масою 600 г повністю зануреній у воду і не торкається дна та стінок посудини. Визначте архімедову силу, що діє на брусок.

4.4.6.2. Порівняти виштовхувальні сили, що діють на кульки:

4.4.6.3. Сталева куля об'ємом 400см^3 занурена в гас. Визначте архімедову силу,що діє на кулю

4.4.6.4. Алюмінієвий брусок масою 2,7кг частково зануреній у воду. На брусок діє архімедова сила 2,5Н. Яка частина бруска занурена у воду?

4.4.6.5. Яким буде показ динамометра,якщо підвішений до нього тягар масою 1,6кг і об'ємом 1000 см^3 занурити у воду?

4.5. Виштовхувальна сила

4.5.1. Архімедова сила

4.5.2. Умови плавання тіла

5. Робота

5.1. Механічна робота

5.2. Потужність

5.3. Задачі

5.3.1. Домашня робота

5.3.1.1. Двигун корабля розвиває потужність 2 МВт. Визначте швидкість руху корабля,якщо сила опору води дорівнює 200 кН.

5.3.1.2. Футбольний м'яч масою 440 г влітає після удару у ворота на висоті 1,8 м зі швидкістю 8 м/с. Визначте механічну енергію.

5.3.2. Механічна робота, потужність

5.3.2.1. Визначте потужніть механізму, що виконує роботу 5 кДж за 25 с?

5.3.2.2. Визначте полужність механіму, що виконує роботу 800Дж за 20с?

5.3.2.3. Механізм за 2 год виконав роботу 720 кДж. Яку потужність розвивав механізм?

5.3.2.4. Яку потужність розвиває двигун вантажівки, якщо за 4 год виконує роботу 1440 МДж?

5.3.2.5. За який час трактор з потужністю двигуна 75 кВт виконає роботу 540 МДЖ?

5.3.2.6. Автомобіль рухається дорогою зі швидкістю 180 км/год. Визначте силу опору рухові, якщо потужність,яку розвиває двигун автомобіля, становить 75 кВт.

5.3.2.7. З висоти 20 м падає яблуко масою 200 г. Яку роботу виконує при цьому сила тяжіння?

5.3.2.8. З шахти завглибшки 600 м підіймають кліть із шахтарями. Маса кліті з людьми становить 1,5 т. Яку роботу потрібно при цьому виконати?

5.3.2.9. Яку роботу виконує механізм потужністю 40 Вт за 50 с?

5.3.2.10. Потяг "Інтерсіті" на ділянці Харків-Полтава має силу тяги 59кН. Визначте роботу.

5.3.2.11. З який час вантажівка виконає роботу 250 МДж, якщо вна розвиває потужність 100кВт?

5.3.2.12. Сила тяжіння 12Н, що діяла на камінь під час його падіння, виконала роботу 240 Дж. З якої висоти падав камінь?

5.3.2.13. Сила 100 Н , що діє на тіло, виконала роботу 500 Дж. На яку відстань у напрямку дії сили перемістилося тіло?

5.3.2.14. Яку силу потрібно прикласти до тіла у напрямку руху, щоб виконати роботу 40 кДж на шляху 200 м?

5.3.2.15. На тіло діє сила, але тіло під дією цієї сили не рухається. Чи виконує сила роботу?

5.3.2.16. Яку роботу виконала горизонтальна сила 5 кН, яку прикладено до візка, якщо візок під дією цієї сили пройшов шлях 150 м?

5.3.3. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія.

5.3.3.1. Ящик на складі перенесли з підлоги на полицю стелажа. Чи змінилась потенціальна енергія ящика?

5.3.3.2. Цеглини. які підняли із землі на висоту 1,5 м, набули потенціальної енергії 900Дж.Визначте масу цеглини.

5.3.3.3. Яблуко масою 300 г висить на гілці на висоті 2 м. Яку роботу воно може виконати під час падіння?

5.3.3.4. Яку кінетичну енегрію має сталева кулька масою 100 г, що рухається зі швидкістю 25м/с?

5.3.3.5. На відрізку дороги автомобіль масою 1,5 т розганяється від 36 до 72 км/год. Яку роботу виконала сила, що розганяє автомобіль?

5.3.3.6. Визначте потенціальну енергію пружини жорскістю 60 Н/м, стисненої на 6 см?

5.3.3.7. Птаха масою 600 г летить на висоті 14 м зі швидкістю 6 м/с. Визначте механчну енергію птаха в цей момент?

5.3.3.8. Визначте кінетичну енергію велосипедиста масою 50 кг, який рухається зі швидкістю 10м/с

5.3.3.9. Тіло рухається зі швидкістю 7,2 км/год. Визначте масу цього тіла, якщо його кінетична енергія становить 5 Дж.

5.3.3.10. Визначити свою повну механічну енергію.

5.3.4. Момент сили. Умова рівноваги.

5.3.4.1. Визначте масу вантажу 1, якщо маса вантажу 2 становить 4 кг.

5.3.4.2. Розв'яжіть наступні задачі:

5.3.5. Задачі на повторення

5.3.5.1. До однієї точки тіла прикладені cили 7 Н і 16Н, що мають однаковий напрям.Визначте рівнодійну цих сил.

5.3.5.2. До однієї точки тіла прикладені сили 8Н і 5Н, напрямлені вздовж однієї прямої. Визначте значенн, якому може дорівнювати їх рівнодійна.

5.3.5.3. Два учні одночасно схопили протилежні кінці канату.Один потягнув його з силою 70Н, а інший - з силою 50Н.Визначте натяг канату.

5.3.5.4. Визначте силу тяжіння, яка діє на тіло масою 300г на поверхні Землі.

5.3.5.5. Визначте силу,під дією якої пружина жорскістю 400 Н/м подовжилась на 2 см

5.3.5.6. Тілло масою m вільно падає з невеликої висоти над землею.Знехтувавши опором повітря, визначте вагу тіла.

5.3.6. Рухомі і нерухомі блоки

5.3.6.1. Якими є сили натягу мотузок а і b, якщо маса вантажу дорівнює 30 кг? Який виграш у силі дає ця система блоків? На яу відстань опуститься точка А, якщо вантаж піднімиться на висоту 15 см?

5.3.6.2. Вільний кінець мотузки тягнуть із силою 40Н. Якою є маса вантажу?На скількі підніметься вантаж,якщо витягнути мотузку на 24 см?

5.3.7. Прості механізми, коефіцієнт корисної дії механізмів

5.4. Механічна енергія

5.4.1. Потенціальна енергія

5.4.2. Кінетична енергія

5.5. Момент сили. Умова рівноваги важеля

5.5.1. Важіль

5.5.2. Умови рівноваги

5.5.2.1. Плече сили

5.5.2.2. Правило важеля або умова рівноваги

5.5.3. Момент сили

5.5.3.1. Правило моментів

5.6. Рухомий і нерухомий блоки

5.7. Прості механізми, коефіцієнт корисної дії механізмів