Człowiek w strukturach społecznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Człowiek w strukturach społecznych by Mind Map: Człowiek w strukturach społecznych

1. Socjalizacja jako proces kulturowy

2. Naukowość socjologii

2.1. Cechy naukowego podejścia do wiedzy społecznej: -zmierzanie do wyjaśniania faktów przy pomocy istniejących teorii -obowiązywanie reguł procesu badawczego -odróżnianie twierdzeń opartych na faktach od tych które są jedynie domysłami

3. Wiedz potoczna

3.1. -Pierwszy zbiór spostrzeżeń przypadkowych i osobistych -Opiera się na pojedynczych faktach, ma silne emocjonalnie konotacje

4. Wrażliwość artystyczna

4.1. Forma ludzkiej aktywności poprzez którą realizuje się poznanie społeczne

5. Filozofia społeczna

5.1. 1. Za cel stawia odkrywanie prawdy o świecie 2. Jest to refleksja uprawiana profesjonalnie przez zawodowych myślicieli 3. Charakteryzuje się normatywnym punktem widzenia i praktyką formowania zaleceń społecznych

6. Mechanizmy procesu socjalizacji

6.1. Wzmacnianie- system kar i nagród dzięki którym zachowania pożądane zostają utrwalone a zachowania niepożądane stłumione

6.2. Naśladowanie- zachowanie stanowiące odwzorowanie

6.3. Przekaz symboliczny- wszystkie pouczenia słowne i pisemne ze strony innych