Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CZŁOWIEK by Mind Map: CZŁOWIEK

1. ETAPY ROZWOJU

1.1. OKRES PRENATALNY

1.1.1. OKRES ZARODKOWY

1.1.2. OKRES PŁODOWY

1.2. OKRES NOWORODKOWY

1.3. OKRES NIEMOWLĘCY

1.4. OKRES PONIEMOWLĘCY

1.5. OKRES DZIECIŃSTWA

1.6. OKRES DOJRZEWANIA

1.7. OKRES DOROSŁOSCI

1.7.1. WCZESNY OKRES DOROSŁOŚCI

1.7.2. ŚREDNI OKRES DOROSŁOŚCI

1.7.3. PÓŹNY OKRES DOROSŁOŚCI

1.8. WIEK PODESZŁY

1.9. WIEK STARCZY

1.10. WIEK SĘDZIWY

2. ETAPY EWOLUCJI

2.1. AUSTRALOPITEK

2.2. HOMO HABILIS

2.3. HOMO ERECTUS

2.4. NEANDERTAŃCZYK

2.5. HOMO SAPIENS SAPIENS

3. TEMPERAMENT

3.1. MELANCHOLIK

3.2. CHOLERYK

3.3. FLEGMATYK

3.4. SANGWINIK

4. CECHY ODRÓŻNIAJĄCE CZŁOWIEKA OD ZWIERZĘCIA

4.1. PRZECIWSTAWNY KCIUK

4.2. ROZWINIĘTY MÓZG

4.3. SPECYFICZNA BUDOWA CIAŁA

4.4. ZDOLNOŚĆ MOWY I PISANIA

4.5. WOLNA WOLA

4.6. ZDOLNOŚĆ PRZEWIDYWANIA PRZYSZŁYCH ZDARZEŃ

5. ŻYCIE SPOŁECZNE

5.1. ZNAJOMI

5.2. RODZINA

5.3. SZKOŁA

5.4. PRACA

5.5. MASS MEDIA

6. ANATOMIA

6.1. UKŁAD RUCHU

6.2. UKŁAD POKARMOWY

6.3. UKŁAD NERWOWY

6.4. UKŁAD ZMYSŁÓW

6.5. UKŁAD KRWIONOŚNY

6.6. UKŁAD ODDECHOWY

6.7. UKŁAD ROZRODCZY

6.8. UKŁAD WYDALNICZY

6.9. UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

6.10. UKŁAD HORMONALNY