DIALOG PERADABAN ANTARA TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DIALOG PERADABAN ANTARA TAMADUN by Mind Map: DIALOG PERADABAN ANTARA TAMADUN

1. DEFINISI

1.1. Dialog

1.1.1. Pertukaran maklumat antara dua pihak atau lebih

1.2. Dialog Antara Tamadun

1.2.1. Perbincangan antara dua pihak atau lebih untuk bertukar pandangan atau pendapat yang berbeza mengenai perkara yang sama demi mencapai kesefahaman

1.3. Peradaban atau tamadun

1.3.1. Pencapaian kemajuan dalam aspek kerohanian dan jasmani dalam sesuatu masyarakat

2. KAEDAH

2.1. Menganjurkan program debat atau dialog antara masyarakat berbilang kaum

2.2. Menyediakan satu ruangan khas di akhbar atau majalah

2.3. Bersikap keterbukaan serta menerima pandangan dan idea baru

3. PERANAN

3.1. Memupuk sikap toleransi dan kesefahaman antara masyarakat berbilang kaum

3.2. Meningkatkan nilai kesedaran

3.3. Melahirkan masyarakat yang berani bersuara di saluran yang betul

4. HALANGAN

4.1. Perbezaan ideologi masyarakat

4.2. Sindiran sosial

4.3. Masalah permikiran yang tidak terbuka dan susah menerima idea serta pandangan baru

4.4. Perasaan takut untuk berubah dan untuk mengubah

4.5. Tidak ikhlas dan jujur dalam melakukan sesuatu

5. GARIS PANDUAN

5.1. Memahami tajuk utama topik dan tujuan untuk mendapat kebaikan disebalik perbincangan

5.2. Memberi isi berdasarkan realiti yang betul dan maklumat yang tepat

5.3. Bersikap positif dan tidak beremosi