Książka kontaktów UE Katowice

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Książka kontaktów UE Katowice by Mind Map: Książka kontaktów UE Katowice

1. Grupa docelowa

1.1. Studenci

1.1.1. Studia stacjonarne

1.1.2. Studia niestacjonarne

1.2. Absolwenci

1.3. Kandydaci

2. Funkcje

2.1. Utworzenie konta

2.1.1. Studenta

2.1.1.1. Obowiązkowe podanie numeru legitymacji -> pokazanie aktywnych grup

2.1.2. Kandydata

2.1.2.1. Podanie wyników z matur będzie wypisywało możliwe kroki dalszej edukacji adekwatnie do uzyskanych punktów

2.1.3. Absolwenta

2.1.3.1. Automatyczne przekształcenie konta studenta w konto absolwenta po zakończeniu edukacji

2.1.3.2. Możliwość własnoręcznego utworzenia konta

2.2. Wyszukiwanie informacji

2.2.1. Na temat pracowników uczelni

2.2.2. Na temat użytkowników serwisu

2.3. Tworzenie konwersacji

2.3.1. Prywatne wiadomości

2.3.2. Konwersacje grupowe

2.3.2.1. Tworzenie konwersacji z członkami dowolnej grupy studenta

2.3.2.2. Tworzenie konwersacji z wybranymi użytkownikami serwisu

2.4. Tworzenie grupy znajomych

2.5. Publikowanie postów

2.5.1. Możliwość wybrania grupy docelowej

3. Urządzenia dostępowe

3.1. Komputery uczelniane

3.2. Komputery osobiste

3.2.1. Stacjonarne

3.2.2. Laptopy

3.2.3. Smartfony

3.2.4. Tablety

4. Cele systemu

4.1. Wyszukiwanie danych na temat władz uczelni i pracowników dziekanatów

4.1.1. Dane kontaktowe

4.1.2. Godziny pracy

4.2. Wyszukiwanie danych na temat pracowników naukowo - dydaktycznych

4.2.1. Konsultacje

4.2.2. Dane kontaktowe

4.2.3. Katedra

4.2.4. Kursy internetowe

4.3. Wyszukiwanie danych na temat innych studentów

4.3.1. Dane kontaktowe

4.3.2. Grupy

4.3.3. Aktywne kursy