Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer by Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

1. Forurening

1.1. Luft forurening

1.1.1. Indien

1.1.1.1. Ingen himmel

1.2. Jord

1.2.1. Landbrug

1.3. CO2

1.3.1. Transport

1.3.2. Ind- og udånding

1.3.3. Afbrænding af fossile brændstoffer

1.3.4. Fældning af skove

1.3.4.1. Fotosyntese påvirkes

1.4. Vand

1.4.1. Plastik i vandet

2. Industri

2.1. Transport

2.2. Produktion af f.eks. plastic

2.3. Vedvarende energi produktion

2.3.1. Vindmøller

2.3.2. Solsceller

2.3.3. Vandkraftværk

2.3.4. EL

3. Global opvarmning

3.1. Nedbrydning af ozonlaget

3.2. Permafrost smelter

3.2.1. Mere CO2

3.3. Drivhuseffekten

3.3.1. Drivhusgasser

3.3.1.1. Metan

3.3.1.1.1. Gylle

3.3.1.1.2. Kvægbrug

3.3.1.2. Lattergas

3.3.2. Menneskeskabt

3.3.3. Naturskabt

3.4. Konsekvenser

3.4.1. Truede dyrarter

3.4.2. Hav niveau stiger

3.4.2.1. Lande vil blive oversvømmet (fx. Holland)

3.4.3. Temperaturen ændres

3.4.4. Klimaændrig

4. Naturlig udledning

4.1. Afføring

4.2. Ind- og udånding