pandangan ibnu khaldun berkaitan umran hadhari dan umran badawi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
pandangan ibnu khaldun berkaitan umran hadhari dan umran badawi by Mind Map: pandangan ibnu khaldun berkaitan umran hadhari dan umran badawi

1. umran badawi

2. umran hadhari

3. masyarakat yang mencapai kemajuan dalam semua aspek kehidupan

4. masyrakat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi

5. mempunyai perilaku yang baik

6. masyarakat yang masih belum maju

7. masyarakat yang mementingkn semangat assabiyah(kekitaan)

8. mempunyai solidarit sosial yang tinggi