Idé generasjon i 3D CVE

description of Second Life advantages and disadvantages in educational use.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Idé generasjon i 3D CVE by Mind Map: Idé generasjon i 3D CVE

1. Sterkheter

1.1. Samarbeid

1.1.1. prosjekt

1.1.2. problemløsning

1.1.3. creating 3D objects

1.2. Interaksjon

1.2.1. lage 3D-objekter

1.2.2. med andre studenter

1.2.3. med studenter rundt om i verden

1.3. Konferanse

1.3.1. live

1.3.2. opptak

1.4. Live Kommunikasjon

1.4.1. chatte

1.4.2. email

1.4.3. lyd

1.5. Kunnskap deliing

1.5.1. alternative visninger

1.5.2. nye ideer

1.5.3. fellesskap av praksis

1.6. Spar Tid

1.6.1. på prosjekt

1.6.2. på transport

1.7. Formelle og uformelle sammenhenger

2. Svakheter

2.1. For instruktører

2.1.1. Teknologi problemer

2.1.1.1. bruke ny teknologi

2.1.1.2. flere overlappende samtaler

2.1.1.3. oppfylle teknologiske krav

2.1.2. Tidkrevende

2.1.2.1. skape læringsmiljøer

2.1.2.2. lære grunnleggende trekk

2.1.2.3. lage verktøy / gjenstander

2.1.2.4. lære skriptspråk

2.1.3. Finansiering

2.1.3.1. Lei plattformer

2.1.3.2. kjøpe plattformer

2.1.3.3. kjøpe kreative gjenstander

2.1.3.4. deltar på konferanser

2.1.4. Etiske problemer

2.1.4.1. blant studenter

2.1.4.2. blant andre avatarer

2.2. For studenter

2.2.1. Tidkrevende

2.2.2. Teknologiske problemer

2.2.3. Samarbeid ubehag

2.2.3.1. vanskeligheter som arbeider med jevnaldrende

2.2.3.2. misvisende kommunikasjon

2.2.3.3. med fokus på personlige og kollektive mål

2.2.3.4. ignorerer arbeid

2.2.4. Etiske problemer

2.2.5. Forvirring og kjedsomhet