SUMBANGAN SAINS DALAM KETAMADUNAN MANUSIA : KEMAJUAN DAN KEJATUHAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN SAINS DALAM KETAMADUNAN MANUSIA : KEMAJUAN DAN KEJATUHAN by Mind Map: SUMBANGAN SAINS DALAM  KETAMADUNAN MANUSIA : KEMAJUAN  DAN KEJATUHAN

1. Secara kesimpulannya, setiap tamadun mempunyai ciri-ciri tersendiri dalam membangunkan sesebuah tamadun, namun kemajuan dan kejatuhan sesebuah tamadun itu mempunyai sebab tertentu dan menjadi tugas kita sebagai generasi sekarang untuk mengambil pengajaran

2. TAMADUN INDUS (INDIA)

2.1. CIRI-CIRI

2.1.1. Lembah Hindus (Mohenjo-Daro dan Harappa)

2.1.2. Masyarakat dan Budaya Indo-Arya

2.1.3. Ekonomi pelabuhan penting seperti Bhrgukaccha dan Tamralipti

2.2. FAKTOR

2.2.1. KEMAJUAN

2.2.1.1. Agama Zaman Vedik

2.2.1.2. Berkahwin dan menyebar budaya.

2.2.1.3. Penyembahan Dewa Dewi

2.2.2. KEJATUHAN

2.2.2.1. Berlaku banjir besar

2.2.2.2. Wabak penyakit

2.2.2.3. Berlakunya peperangan

2.3. SUMBANGAN

2.3.1. Astronomi dan Kalendar

2.3.2. Seni Bina (Great Bath)

2.3.3. Perancangan Bandar (Mohenjo-Daro dan Harappa)

2.3.4. Bahasa dan Kesusasteraan (Bahasa Sanskrit)

2.3.5. Falsafah (Kitab Veda)

3. TAMADUN MESIR PURBA

3.1. CIRI-CIRI

3.1.1. Sistem tulisan (hieroflif)

3.1.2. Pemerintahan Raja (Firaun)

3.1.3. Agama dan Kepercayaan (Politisme)

3.1.4. Lokasi berdekatan Sungai NIl

3.2. FAKTOR

3.2.1. KEMAJUAN

3.2.1.1. Tahap kebudayaan gangsa

3.2.1.2. Berkembang menjadi bandar (Memphis, Thenis)

3.2.1.3. Pembinaan sistem pengairan

3.2.1.4. Tanah yang subur

3.2.2. KEJATUHAN

3.2.2.1. Penindasan dan kezaliman

3.2.2.2. Penjajahan

3.2.2.3. Sikap tidak terbuka dalam menerima perubahan

3.3. SUMBANGAN

3.3.1. Pendidikan untuk kanak-kanak

3.3.2. Sistem penagairan

3.3.3. Pegawetan mayat

3.3.4. Perkembangan ilmu matematik

3.3.5. Seni bina piramid

4. KESIMPULAN

5. RUJUKAN

5.1. https://www.slideshare.net/muhamadhafizi95/sumbangan-tamadun-cina-40748142

5.2. https://ms.wikipedia.org/wiki/Tamadun_Islam

5.3. https://www.slideshare.net/wanarizwnb/bab-4-tamadun-india-59613262

6. PANDANGAN

6.1. Sumbangan sains yang paling menarik perhatian adalah dari tokoh Al-Biruni. Hal ini kerana memerlukan kepakaran yang tinggi dan terlalu sukar untuk mengkaji sesuatu yang terlalu jauh seperti matahari pada masa itu.

7. TAMADUN HWANG HO (CHINA)

7.1. CIRI-CIRI

7.1.1. Negara kota

7.1.2. Sistem tulisan

7.1.3. Sistem pemerintahan Monarki

7.1.4. Agama (kepercayaan)

7.1.5. Organisasi sosial

7.2. FAKTOR

7.2.1. KEMAJUAN

7.2.1.1. Perluasan kuasa

7.2.1.2. Ekonomi dan politik

7.2.2. KEJATUHAN

7.2.2.1. Pemerintahan yang zalim

7.2.2.2. Ancaman kuasa luar

7.2.2.3. Iri hati dalam kalangan bangsawan

7.3. SUMBANGAN

7.3.1. Sistem pengairan atau terusan

7.3.2. Sistem tanaman bergilir

7.3.3. Peralatan pertanian

7.3.4. Konsep Yin dan Yang

7.3.5. Falsafah perang Sun Zi

8. DEFINISI TAMADUN

8.1. BAHASA ARAB

8.1.1. maddana, mudun, madain

8.1.1.1. Pembukaan bandar

8.1.1.2. Hidup bermasyarakat yang bertambah maju

8.1.2. umran, hadarah, madaniyah

8.2. BAHASA INGGERIS

8.2.1. culture and civilization

8.2.1.1. Bahasa Latin, Civitas yang bermaksud bandar

8.3. ISTILAH

8.3.1. Ibn Khaldun (al – umran dan al – hadarah)

8.3.2. Sayyid Qutb (bercirikan nilai-nilai moral Islam)

8.3.3. Collingwood (proses mencapai satu tahap kehidupan)

8.3.4. Arnold Toynbee (suatu kehidupan yang unggul)

8.3.5. Edward L. Farmer (unit budaya besar)