Ментальна карта

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ментальна карта by Mind Map: Ментальна карта

1. Запам'ятовування:

2. Навчання:

3. Мозковий штурм:

4. Презентація:

5. Планування:

6. Прийняття рішень:

7. Заучування списків

8. Запам'ятовування таблиць

9. Підготовка до іспитів

10. Оптимізація конспектів

11. Написання творчих завдань

12. Краще засвоєння підручників

13. Колективна робота

14. Нові ідеї

15. Ефективна передача спільної мети і думки

16. Виділення головного

17. Розробка власних проектів і стратегії поведінки

18. Вміння якісно планувати власний час

19. Глибокий аналіз

20. Зважені і обгрунтовані висновки