Соціальні інвестиції

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Соціальні інвестиції by Mind Map: Соціальні інвестиції

1. Суб'єкти та цілі

1.1. Органи державної влади

1.1.1. підвищення національного доходу і рівня (якості) життя одночасно

1.2. Державні підприємства

1.2.1. підвищення національного доходу і рівня (якості) життя одночасно

1.3. Муніципальні підприємства

1.3.1. прибуток

1.4. Приватні комерційні організації

1.4.1. прибуток

1.5. Фізичні особи

1.5.1. прибуток

1.6. Приватні некомерційні організації

1.6.1. задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб

2. Визначення

2.1. Визначення: використання і залучення зовнішніх та внутрішніх ресурсів територіальних громад в інтересах їхнього соціально-економічного, культурного розвитку, створення достатнього рівня життя для її членів, забезпечення реалізації їхніх демократичних прав і свобод, гармонії з навколишнім середовищем.

3. Спрямованість

3.1. 1) інвестиції, що носять явно соціальний характер;

3.2. 2) інвестиції, що мають економічну спрямованість, але в кінцевому підсумку покликані вирішувати соціальні проблеми суспільства.

4. Класифікація

4.1. За об’єктом вкладення

4.1.1. матеріальні інвестиції

4.1.2. фінансові (вкладення у фінансові активи)

4.1.3. нематеріальні (інвестиції у нематеріальні активи)

4.2. За джерелами їх фінансування:

4.2.1. o соціальні інвестиції, що фінансуються державою;

4.2.2. o соціальні інвестиції, що фінансуються комерційними організаціями;

4.2.3. o соціальні інвестиції, фінансовані фізичними особами;

4.2.4. o соціальні інвестиції, що фінансуються з різних джерел.

4.3. За регіональною ознакою:

4.3.1. Внутрішні

4.3.2. Зовнішні

4.4. За типом інвестування:

4.4.1. Безпосередньо.

4.4.2. Опосередковано.

5. Об'єкт

5.1. Соціальне середовище суб’єкта підприємницької діяльності: сфера охорони здоров’я, культура, мистецтво, освіта, спорт, навколишнє середовище, ресурсозбереження, місцеве співтовариство, розвиток персоналу, умови праці, охорона праці і техніка безпеки тощо.

6. Технологія впровадження

6.1. Точкова

6.1.1. створення спеціальних експериментальних об'єктів або сегментів з режимом найбільшого сприяння для реалізації соціального інвестиційного проекту

6.2. Масова

6.2.1. розроблення типових нормативів, заснованих на уявленнях розробників проекту й інвесторів про властивості і якості соціального інвестиційного продукту

6.3. Ринкова

6.3.1. ґрунтується на ринковій складовій проекту, припущенні, що ринок як механізм здатний сам відрегулювати стихійний процес реалізації, а економічна ефективність соціального інвестиційного проекту базується в основному на прибутковості інвестиційного продукту

6.4. Агресивна

6.4.1. характеризується максимальною активністю при впровадженні соціального інвестиційного проекту: рекламною кампанією в засобах масової інформації, по телебаченню й радіо, використанням мережевого маркетингу із залученням великого числа реалізаторів, відкриттям точок поширення або впровадження у вже наявні точки нового продукту в якості пріоритетного

7. Принципи державного регулювання

7.1. принцип соціальної справедливості

7.2. принцип соціально-економічної ефективності

8. Ефективність соціальних інвестицій

8.1. Вид ефективності

8.1.1. Доцільність

8.1.1.1. відношення цілей до реальних соціальних проблем

8.1.2. Результативність

8.1.2.1. відношення одержаного результату до поставленої мети

8.2. Зміст (спрямованість) соціальних інвестицій

8.2.1. Внутрішні соціальні інвестиції

8.2.1.1. спрямовані на внутрішнє середовище компанії, включаючи інвестиції у людський капітал: підвищення компетентності працівників, охорону праці, техніку безпеки, розвиток корпоративної культури тощо

8.2.2. Зовнішні соціальні інвестиції

8.2.2.1. спрямовані на зовнішнє середовище компанії: благоустрій території, охорону навколишнього середовища, ЖКГ, соціальну підтримку і захист окремих верств населення, розвиток охорони здоров'я, освіти, культури та мистецтва тощо

8.3. Характер оцінки ефективності соціальних інвестицій

8.3.1. ефективність соціальних інвестицій для суспільства

8.3.1.1. це сукупність раніше недоступних благ та кількість людей, які їх отримали. У даному випадку мова йде про соціальні інвестиції, які сприяють зниженню рівня бідності, інвалідності, дитячої злочинності, забезпеченню захисту і безпеки громадян тощо

8.3.2. ефективність соціальних інвестицій для бізнесу

8.3.2.1. сукупність витрат, які сприяли розвиткові самого бізнесу (поліпшення іміджу компанії, динаміка громадської думки стосовно даного бізнесу, збільшення фінансових показників, капіталізації компанії)