Сучасні ІКТ організації та обробки електронної інформації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасні ІКТ організації та обробки електронної інформації by Mind Map: Сучасні ІКТ організації та  обробки електронної  інформації

1. Електроні Бібліотеки

1.1. Інформація в електронному документі

1.1.1. Текстова

1.1.2. Аудіо-, відеоінформація

2. Технології мультимедіа

2.1. Типи даних

2.1.1. Текстові

2.1.2. Графічні

2.1.3. Звукові і відео

2.1.4. Анімація

2.2. Застосування

2.2.1. Спеціалізоване програмне забезпечення

2.2.2. Практичні роботи

2.3. Необхідні складові

2.3.1. Засоби проектування мультемидійних

2.4. Приклади

2.4.1. Google Docs Presentation

2.4.2. Microsoft PowerPoint

3. Технології обробки графічних зображень

3.1. Типи зображень

3.1.1. Растрове

3.1.1.1. Використання

3.1.1.1.1. Інформаційні технології

3.1.1.1.2. Фотографія

3.1.1.1.3. Видавнича і рекламна діяльність

3.1.1.2. Приклади технологій

3.1.1.2.1. GIMP

3.1.1.2.2. Photoshop

4. Інтерактивні технологія

4.1. тегнологія смарт

5. Інтелектуальні

5.1. інформаційні технології

5.1.1. Зорові інформаційні технології, призначені

5.1.2. Мовленнєві інформаційні технології,

5.1.3. Знання орієнтовані інформаційні технології,

5.1.4. Інформаційні нейромережеві технології для

5.2. приклади

5.2.1. MindMeister

5.2.2. FreeMind

6. Інформаційно-комунікаційні технології

6.1. Приклади

6.1.1. Соціальні мережі

6.1.2. Технології електронного навчання

6.1.2.1. coursera.com

6.1.2.2. prometheus.com

6.2. Призначення

6.2.1. Інформатизація суспільства

6.2.2. Розробка нових методів і технологій

7. Технології обробки текстових даних

7.1. Операції з текстом

7.1.1. Копіювання

7.1.2. Переміщення

7.1.3. Перевірка орфографії

7.1.4. Вилучення

7.2. Приклади технологій

7.2.1. Google Docs

7.2.2. LibreOffice Writer

8. Інформаційно-пошукові системи

8.1. Google

8.2. Yandex

8.3. Bing

8.4. Bing