Dialog Antara Tamadun

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dialog Antara Tamadun by Mind Map: Dialog Antara Tamadun

1. Definisi

1.1. Persefahaman antara kaum yang berasaskan nilai budaya dan tamadun sepunya.

1.2. Rukun negara sebagai asas tamadun Malaysia.

1.3. Mengambil kira kepercayaan dan amalan setiap budaya dan tamadun di Malaysia.

2. Peranan

2.1. Menggerakkan hubungan antara satu sama lain dalam pembentukan tamadun.

2.2. Mewujudkan sifat kerjasama dan permuafakatan

2.3. Mengenali identiti sesebuah tamadun.

3. Halangan

3.1. Bertukar agama (conversion) : Ramai orang beranggapan bahawa dialog tidak wajar kerana ia boleh mengakibatkan pendialog mengubah agamanya.

3.2. Rasa rendah diri : Perasaan rendah diri dan tidak bersedia untuk berdialog.

3.3. Syak wasangka : Sering wujud rasa curiga terhadap para penganjur dan pendialog terhadap tujuan dialog diadakan.

4. Kaedah

4.1. Mengadakan aktiviti yang boleh menyatupadukan kaum.

4.2. Menyebarkan kepentingan dan kebaikannya di media sosial.

5. Garis Panduan

5.1. Menghormati pendapat yang di berikan oleh orang lain.

5.2. Menyesuaikan penggunaan bahasa dalam konteks formal.

5.3. Bersifat terbuka.

5.4. Toleransi.

5.5. Tidak menyentuh sensitiviti mana-mana kaum.