Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Globalizacja by Mind Map: Globalizacja

1. 3 Główne wymiary globalizacji

1.1. 3.1 Wymiar gospodarczy

1.2. 3.2 Wymiar społeczno-kulturowy

1.3. 3.3 Wymiar polityczny

2. 1 Etapy procesu globalizacji

3. 2 Koncepcje globalizacji

3.1. 2.1 Klasyczne ujęcia globalizacji

3.2. 2.2 Typologia Rolanda Robertsona

3.3. 2.3 Sceptycy i hiperglobaliści

3.4. 2.4 Homogenizacja i heterogenizacja

4. 4 Konsekwencje globalizacji

4.1. 4.1 Społeczeństwo ryzyka

4.2. 4.2 Nierówności społeczne