Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Komunikacja werbalna by Mind Map: Komunikacja werbalna
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Komunikacja werbalna

Funkcje języka

1. ukierunkowuje uwagę

2.tworzy możliwości i ograniczenia

3. określa tożsamość

4. ułatwia współdziałanie

Cechy języka

*symboliczność

*podlega regułom

*subiektywność

Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą słów:

a) ustna

b) pisemna

Wymiary komunikacji

Wymiar treściowy

Wymiar relacyjny