Komunikacja werbalna

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Komunikacja werbalna by Mind Map: Komunikacja werbalna

1. Funkcje języka

1.1. 1. ukierunkowuje uwagę

1.2. 2.tworzy możliwości i ograniczenia

1.3. 3. określa tożsamość

1.4. 4. ułatwia współdziałanie

2. Cechy języka

2.1. *symboliczność

2.2. *podlega regułom

2.3. *subiektywność

3. Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą słów:

3.1. a) ustna

3.1.1. Pozwala przekazać o wiele więcej informacji w tym samym czasie, łatwiej przekazywać informacje z uwagi na wspomaganie komunikatami niewerbalnymi.

3.2. b) pisemna

3.2.1. Jest bardziej formalna, można ją przechowywać.

4. Wymiary komunikacji

4.1. Wymiar treściowy

4.1.1. Szybka informacja bez zbędnych emocji

4.2. Wymiar relacyjny

4.2.1. Uwzględnienie emocji i osoby jako indywidualności