Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NEGOCJACJE by Mind Map: NEGOCJACJE

1. NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA

1.1. co chcemy osiągnąć?

1.2. kto będzie partnerem w negocjacjach?

2. USTALENIE CELÓW

2.1. CELE POŚREDNIE NEGOCJACJI

2.1.1. CEL NEGOCJACJI JAKO ZASPOKOJENIE JEDNEJ LUB KILKU POTRZEB OSÓB BIORĄCYCH W NIM UDZIAŁ

2.1.2. JEŻELI POZYCJA DRUGIEJ STRONY JEST ZUPEŁNIE NIE DO PRZYJĘCIA TRZEBA WYJŚĆ Z KONTRPROPOZYCJĄ

3. WAGA NEGOCJACJI

3.1. INDYWIDUALNE NEGOCJACJE

3.2. ZESPOŁOWE NEGOCJACJE