Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tee by Mind Map: Tee

1. Quy trình sản xuất

1.1. 1.Tìm kiếm, thống nhất ý tưởng (5 ngày)

1.2. 2.Lên mẫu áo (1 tuần)

1.3. 3.Chuẩn bị nguyên phụ liệu (10 ngày)

1.4. 4.Sản xuất (tùy thuộc xưởng may, theo hợp đồng)

1.5. 5. Nhận hàng, nhập kho, chốt nguyên phụ liệu dư (1 ngày)

1.6. 6. Chuẩn bị hình ảnh, album(5 ngày)

2. bán hàng

2.1. Kí gửi (các siêu thị , shop..)

2.2. bán buôn

2.3. bán lẻ (Fb, các website bán áo)

3. Cv theo cá nhân

3.1. Sản xuất, lên mẫu ,lo nguyên phụ liệu, quản lý kho: TA

3.2. album ảnh, duyệt mẫu các siêu thị nhận kí gửi, hợp đồng kí gửi sau khi ổn định: Khánh

3.3. Chạy qc, quản lý Fb, ship đơn lẻ các tỉnh: Thịnh

3.4. Các kênh bán online còn lại sẽ chia nhau quản lý để chốt đơn

4. Lợi nhuận

4.1. 1. Kí gửi siêu thị + 50k /sp -> lãi chung

4.2. 2. Kí gửi shop. +55k/sp lãi chung 30k, 25k cho thành viên kí gửi hàng vào shop đó, tv đó chịu trách nhiệm vận chuyển thu tiền...

4.3. 3. Bán lẻ qua các kênh online : -> lãi chung

4.4. 4. Bán buôn: + 30k/ sp, , lãi chung 25k ,thành viên chốt đc đơn bán buôn 5k/sp