Thành công - đích đến hay một quá trình?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thành công - đích đến hay một quá trình? by Mind Map: Thành công - đích đến hay một quá trình?

1. Khẳng định thành công là một quá trình

1.1. Câu nói của A.Moravia "Thành công là một quá trình chứ không phải là một điểm đến."

1.2. Thư gửi con trai của cố thủ tướng Đài Loan " Thành công không phải là một đích đến mà là một quá trình."

2. Giải thích

2.1. Thành công là gì? (kết quả tốt đẹp của một việc làm)

2.2. Hành trình là gì? (quá trình thực hiện một công việc)

2.3. Đích đến là gì? (kết quả , điểm cuối của một cuộc hành trình)

3. Bình luận về vấn đề

3.1. Lý luận

3.1.1. Thành công không đến với kẻ thụ động

3.1.2. Thành công đến với người có ý chí, nghị lực, không ngừng nỗ lực vươn lên

3.1.3. Câu nói của nhà văn Lỗ Tấn "Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng."

3.2. Dẫn chứng

3.2.1. GS.Ngô Bảo Châu thất bại trong lần đầu thi chuyên Toán nhưng cuôi cùng đã đạt giải Toán học danh giá Quốc tế.

3.2.2. Kình ngư vàng Nguyễn Thị Ánh Viên không ngủ quên trên chiến thắng

3.2.3. Câu chuyện về người thợ sáng tạo pháo hoa và nhà khoa học Xian Cốt-xki sáng tạo ra tên lửa nhiều tầng.

4. Liên hệ bản thân

4.1. Thành công là được sống,phấn đấu không ngừng để vươn lên, hướng tới ngày mai tươi sáng.

4.2. Thành công là được chia sẻ bài luận về hai chữ "thành công" với bạn đọc.

5. Kết luận

5.1. Đánh giá sự thành công cần phải nhìn vào quá trình cố gắng, nỗ lực không ngừng.

5.2. Tuy nhiên, cần phải biết không ngủ quên trên chiến thắng "thắng không kiêu, bại không nản. "