Типологія творчої особистості, запропонована В. І. Андрєєвим

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Типологія творчої особистості, запропонована В. І. Андрєєвим by Mind Map: Типологія творчої особистості, запропонована В. І. Андрєєвим

1. Організатор

2. Теоретик-інтуїтивіст

3. Ініціатор

4. Практик (експериментатор)

5. Теоретик-логік.

6. Це тип творчої особистості, для якого характерна здатність до логічних, широких узагальнень, до класифікації і систематики інформації. Люди цього типу чітко планують свою творчу роботу, широко використовують уже відомі методи наукових досліджень. Для цього типу творчої особистості характерні велика обізнаність і ерудиція. Спираючись на вже відомі теоретичні концепції, вони розвивають їх далі. Все, що вони починають, доводять до логічного кінця, підкріплюючи свої обгрунтування посиланнями на численні першоджерела.

7. Характеризується високорозвиненою здатністю до генерування нових, оригінальних ідей, люди такого типу творчих здібностей - творці нових наукових концепцій, шкіл і напрямків. Вони не бояться протиставити свої ідеї загальноприйнятим, мають виняткову фантазією і уявою.

8. Завжди прагне свої нові оригінальні гіпотези перевірити експериментально. У людей цього типу завжди великий інтерес і здібності до практичних справ.

9. Як тип творчої особистості має високий рівень розвитку здібностей до організації інших, колективу для розробки і виконання нових ідей. Під керівництвом таких людей створюються оригінальні наукові школи і творчі колективи. Людей цього типу відрізняють висока енергія і комунікабельність.

10. Характеризується ініціативністю, енергійністю, особливо на початкових стадіях вирішення нових творчих завдань. Але, як правило, він швидко остигає або перемикається на рішення інших творчих завдань.