SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

1. EKONOMI

1.1. Penumbuhan Baitul Mal : Sumber kewangan terpenting seperti kharaj.

1.2. Pusat Perdagangan

1.3. Sistem Muqafamah ke atas hasil pertanian diperkenalkan di Iraq oleh khalifah Al-Mahdi.

1.4. Memperkenalkan mata wang Islam. bertulis dengan Khat Khoufi.

2. SAINS TEKNOLOGI

2.1. Biologi

2.1.1. Pembiakan kuda dan unta

2.2. Kimia

2.2.1. Jabir Bin Hayyan : Penemuan asid nitrik,sulfurik dan hidroklorik

2.3. Fizik

2.3.1. As Syarif Al Idris : Mencipta globe bumi.

2.4. Perubatan

2.4.1. Ibnu Sina : penciptaan alat-alat bedah ( picagari dan benang)

3. ILMU PENGETAHUAN

3.1. Islam menuntut setiap orang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu yang dipelajari

3.2. Tokoh tokoh Islam seperti Al-Kawarizmi, Ibnu Sina, Al Farabi meneroka bidang baharu yang menjadi sumber rujukan asas generasi sekarang.

3.3. Seorang cendekiawan Barat menyebut : Kita sepatutnya menganggap orang Islam sebagai pengasas sebenar ilmu sains, kalau tidak kerana tamadun Islam yang muncul di Andalus, sudah tentu eropah terkebelakang beberapa abad.

3.4. Contoh Ilmu bidang sains yang diteroka cendekiawan Islam seperti ilmu kima,matematik,fizik,biologi dan falak.

3.5. Sahl bin Harun : hakim, ahli sastera, penyair dan pidato.

3.6. Hunain Ishak : Penulis,penterjemah buku, pakar perubatan, ahli falsafah dan sejarah.

3.7. Yuhanna Bin Bitriq : pakar bahasa Latin, pakar bidang falsafah dan kedoktoran.

4. ALAM SEKITAR

4.1. Menurut Islam, 'environmentalisme' berasaskan ajaran tauhid dan kefahaman persatuan yang menggabungkan manusia,alam dan tuhan. Islam jadikan akhlak sebagai teras hubungan antara manusia,alam dan tuhan. Pencemaran dikaitkan dengan kesempurnaan akhlak manusia. Konsep manusia sebagai khalifah menuntut manusia menjaga alam yang merupakan hak Allah.

4.2. Islam menegaskan supaya manusia tidak membuat kerosakan kepada alam sekitar.

4.3. Pengurusan alam sekitar merangkumi pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

5. POLITIK

5.1. Rasulullah mengajar syariah islam secara syumul iaitu meliputi segala aspek kehidupan manusia termasuk ibadah,muamalat,nikah kahwin,jenayah kenegaraan dan hubungan antarabangsa.

5.2. Bahasa arab : ' siasah bermaksud menguasai,memerintah,mentadbir.memimpin.memandu arah,menegah,mengurus,menyusun atur dan mengawal.