ORSZÁGGYŰLÉS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ORSZÁGGYŰLÉS by Mind Map: ORSZÁGGYŰLÉS

1. FELSŐTÁBLA

1.1. király, helytartók

1.1.1. magyar király

1.1.2. horvát-szlavón király

1.1.3. erdélyi nagyfejedelem

1.2. nádor

1.3. főpapság

1.3.1. érsekek

1.3.2. püspökök

1.4. főméltóságok

1.5. főispánok

1.5.1. magyar

1.5.2. horvát-szlavón

1.6. horvát követek

1.7. regalisták

1.8. meghívott mágnások

2. ALSÓTÁBLA

2.1. királyi személynökök

2.2. Királyi Tábla tagjai

2.3. horvát követek

2.4. egyházi rend követei

2.4.1. káptalani kanonokok

2.4.2. apátságok

2.4.3. prépostok

2.5. magyar, szlavón és partiumi vármegyék követei

2.6. szabad kerületek követei

2.6.1. Fiume

2.6.2. Jász-kunság

2.6.3. Hajdúvárosok

2.6.4. Túrmező

2.7. szabad királyi és bányavárosok követei

2.8. távol levő főurak, főpapok és káptalanok képviselői