Модуль 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Модуль 2 by Mind Map: Модуль 2

1. Теорія

1.1. Тема 5. Південно-східні діалекти української мови

1.2. Тема 6. Південно-західні діалекти української мови

1.3. Тема 7. Поліські (північні) діалекти української мови

2. Практика

2.1. Практичне занятття № 5. Південно-східні діалекти української мови

2.2. Практичне занятття № 6. Південно-західні діалекти української мови

2.3. Практичне занятття № 7. Південно-західні діалекти української мови

3. Самостійна робота

3.1. Самостійна робота №5

3.2. Самостійна робота №6

3.3. Самостійна робота №7

4. Модульний контроль

4.1. Модульна контрольна робота №2