Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Alteracions de la veu: Valoració i intervenció by Mind Map: Alteracions de la veu: Valoració i intervenció
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Alteracions de la veu: Valoració i intervenció

2. Prevenció

Factors de risc

Mesures de prevenció

1. Veu normal i veu alterada

Veu normal

Veu alterada

3. Valoració (I)

Introducció

Cribatge vocal

Anamnesi

4. Valoració (II)

Exploració

Dades

5. Intervenció I

Introducció

Tècniques i recursos

Disfonies d'origen funcional simples

Intervenció II

Disfonies d'origen funcional amb lesions adquirides

Disfonies d'origen orgànic

6. Altres

Disfonia infantil

Problemes de veu d'origen Psicògen