פיזיולוגיה השוואתית

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
פיזיולוגיה השוואתית by Mind Map: פיזיולוגיה השוואתית

1. תהליכים אבולוציוניים

1.1. התאמה

1.2. גורמים אביוטיים

1.3. יתרון אבולוציוני

1.4. יחס שטח פנים לנפח

1.5. מעבר מחד תאי לאורגניזם רב תאי

1.6. מעבר מסביבת חיים מימית לסביבת חיים יבשתית

2. מערכת ההובלה

2.1. הומיאותרמים

2.2. מחיצה בין חדרי הלב

2.3. פויקילותרמים

3. מערכת הנשימה

4. מערכת ההפרשה

4.1. זימים

4.2. כליה

4.3. בועית מתכווצת

5. מערכת הרבייה

5.1. המלטה

5.2. הטלה

5.3. השרצה

5.4. חלמון

5.5. לידה

5.6. רחם

5.7. שליה

5.8. ביצים

5.8.1. דגים

5.8.2. עופות