Хімічні властивості кислот

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Хімічні властивості кислот by Mind Map: Хімічні властивості кислот

1. Дисоціація кислот

2. Взаємодія з металами

2.1. Ряд активності металів

3. Зміна забарвлення індикатора

4. Взаємодія з оксидами металів

5. Взаємодія з основами

6. Взаємодія з солями