Residus de Granollers

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Residus de Granollers by Mind Map: Residus  de Granollers

1. 1'5g/persona

1.1. No reciclat 70%

1.1.1. Un 60% va a els abocadors

1.1.1.1. Problemes que causa

1.1.2. Un 10% va a la incineradores

1.1.2.1. Problemes que causa

1.2. Reciclat 30%

1.2.1. UN 20% van a la planta de compostatge

1.2.2. Un 10% a reciclaje

1.2.2.1. Envasos 12'7

1.2.2.1.1. Es pot tirar plástics,envassos,brics...

1.2.2.1.2. Que s'en pot fer

1.2.2.2. Vidre 27'8

1.2.2.2.1. Que s'en pot fer

1.2.2.3. Paper 15'10

1.2.2.3.1. ES pot tirar cartrons,papers fets malbé...

1.2.2.3.2. Que s'en pot fer

1.2.2.4. Òrganica 30'20

1.2.2.4.1. Es pot tirar tot el que es menjar podrit,macat...

1.2.2.4.2. Que s'en pot fer

1.3. Brossa descontrolada

1.3.1. Brossa al mar

1.3.1.1. La brossa al mar s'acabara enfont-sa llavors els animals es moriran

1.3.2. Brossa a la montanya

1.3.2.1. EL paper es el mes fàcil que es descomposi perqué només neseciten una mica d'aigua. En canvi els envassos els hi costa mes i la orgànica es bastant mes fácil.

1.3.3. Brossa al terra de les ciutats

1.3.3.1. Si ningú les recull van la recull acabara fent-se un pinyo