Структура організаційної діяльності психолога

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура організаційної діяльності психолога by Mind Map: Структура організаційної діяльності психолога

1. ОБЛАСТІ

1.1. Організаційні зміни

1.2. Організаційна культура

1.3. Міжособистісні відносини

1.4. Комунікація

1.5. Лідерство

1.6. Прийняття рішень

1.7. Мотивація

2. Інформаційні технології в організаційній діяльності психолога

2.1. ІКТ науково-психологічного експерименту

2.1.1. Дає змогу поліпшити організацію роботи досліджуваних

2.1.2. Допомагає швидко обробляти результати експерименту

2.1.3. Допомагає створювати системи тестування

2.2. Використання ІКТ в професійній діяльності психолога сприяє вирішенню низки таких завдань:

2.2.1. створення і використання систем ігрового й дистанційного тестування;

2.2.2. структурування й інтерпретація результатів психологічних експериментів;

2.2.3. математичне моделювання психологічних процесів;

2.2.4. розробка нових автоматизованих методик

2.3. Інформаційні технології психологами використовуються при статистичному аналізі емпіричних даних.

3. Види організаційної діяльності психолога

3.1. психотерапія

3.2. консультативна робота

3.3. просвітницька діяльність

3.4. діагностична робота

3.5. експертна робота

3.6. прогнозування

3.7. профілактична робота

3.8. психокорекційна робота

4. Призначення, завдання, предмет, області організаційної психології.

4.1. Організаці́йна психоло́гія — застосування психологічних теорій та дослідницьких методик до проблем організації, управління та бізнесу.

4.2. До основних завдань організаційної психологіївідносяться: • здійснення психологічного аналізу сутності організації • вивчення психологічних основ управління організаціями