«Структура організаційної діяльності психолога».

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
«Структура організаційної діяльності психолога». by Mind Map: «Структура організаційної діяльності психолога».

1. Призначення, завдання, предмет, області організаційної психології.

1.1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

1.1.1. Психологічний аналіз

1.1.2. Основи Управління

1.1.3. Основи діяльності персоналу

1.1.4. Дослідження взаємодії працівників організації

1.1.5. Вивчення психологічних основ

1.2. Як наукова дисципліна, організаційна психологія пов’язана з експериментальною психологією, диференціальної психологією.

1.3. ОБЛАСТІ:

1.3.1. Мотивація.

1.3.2. Прийняття рішень.

1.3.3. Лідерство.

1.3.4. Комунікація.

1.3.5. Міжособистісні відносини.

1.3.6. Організаційна культура

1.3.7. Організаційні зміни.

2. Види організаційної діяльності психолога

2.1. Просвітницька діяльність

2.2. Діагностична робота

2.3. Експертна робота

2.4. Прогнозування

2.5. Профілактична робота

2.6. Психокорекційна робота

2.7. Консультативна робота

2.8. Психотерапія

3. Інформаційні технології в організаційній діяльності психолога

3.1. Використання ІКТ у психологічній роботі

3.1.1. Оформлення ділової документації;

3.1.2. Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків

3.1.3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик

3.1.4. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;

3.1.5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм;

3.1.6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;

3.1.7. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах;

3.1.8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.

3.2. ІКТ науково-психологічного експерименту

3.2.1. Допомагає створювати системи тестування

3.2.2. Допомагає швидко обробити результати експеременту

3.2.3. Дає змогу полгшити організацію роботи досліджуваних