קשרים בין אישיים וניהול עצמי

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
קשרים בין אישיים וניהול עצמי by Mind Map: קשרים בין אישיים וניהול עצמי

1. למידה והתנהגות עצמאית

1.1. פורומים

1.2. moodle

2. אחריות אישית וחברתית

2.1. פייסבוק

3. מיומנויות בין אישיות בעבודה שיתופית

3.1. גוגל דוקס

4. גמישות והסתגלות

4.1. טפסים מקוונים