Get Started. It's Free
or sign up with your email address
JIHAD by Mind Map: JIHAD

1. Dalil daripada al quran/hadis/pandangan ulama tentang jihad

2. Jihad yang dibenarkan dalam Islam

3. Isu-isu semasa tentang jihad

4. Tujuan/matlamat jihad & ciri-ciri jihad

5. Salah faham tentang jihad

6. berperang melawan mereka yang telah menyerang Islam terlebih dahulu

7. perang hanya boleh dilanjutkan sepanjang masih ada laku aniaya dan manusia belum bebas menganut agama yang mereka sukai.

8. menghentikan segala gangguan ke atas kaum muslimin.

9. menghapus segala fitnah(pengganggu) apapun bentuknya dan siapapun pelakunya.

10. menjaga kedaulatan Islam dari kejahatan kaum Kafir. Yang pada hakikatnya hal tersebut adalah penjagaan terhadap aqidah dan ajaran Islam

11. Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. (At Taubah 73)

12. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al Baqarah 190)

13. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS At-Taubah : 41)

14. definisi

15. adalah berjuang dengan sungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan Din (atau bisa diartikan sebagai agama) Allah atau menjaga Din tetap tegak, dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Quran.

16. Jenis2 Jihad

17. jihad nafsu

18. Jihad menentang hasutan iblis dan syaitan

19. Jihad menentang golongan yang memusuhi Islam

20. Kesimpulan

21. Kumpulan militan IS menyebarkan fahaman ekstremisme kepada golongan muda. Bagaimanapun, Jakim berusaha menangani isu salah faham mengenai jihad menerusi penubuhan Jawatankuasa Bertindak Penjelasan Konsep Jihad.

22. jihad tidak boleh disalah anggapkan, terdapat beberapa syarat dalam jihad dan juga cara2 untuk melaksanakannya mengikut keadaan. jihad bukanlah sesuatu penganiayaan atau juga pembunuhan seperti apa yang berlaku pada zaman sekarang.