Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NABI ADAM A.S by Mind Map: NABI ADAM A.S

1. Asal usul nama

1.1. Adam (manusia pertama)

1.2. Berasal daripada perkataan

1.2.1. Dakwaan al-Dhahhak

1.2.1.1. bermaksud kulit Adam yang berwarna hitam

1.2.2. Dakwaan al-Nadhar

1.2.2.1. bermaksud kulit Adam yang berwarna putih

1.3. Pendapat lain

1.3.1. 1) dipetik daripada perkataan

1.3.1.1. bermaksud lapisan atau kandungan bumi iaitu tanah

1.3.2. 2) Said bin Jubair

1.3.2.1. beliau dinamakan Adam kerana dicipta daripada kandungan bumi.

1.3.2.2. Nama Adam telah disebut sebanyak 25 kali dalam al-quran.

1.3.2.2.1. 9 kali disandarkan kepada zuriat atau keturunannya. (7:31)

1.3.2.2.2. 3 kali disandarkan sebagai insan (55:14)

1.3.2.2.3. 4 kali disebut sebagai tanah (22:5)

1.3.2.2.4. 6 kali disebut sebagai tanah liat (6:2)

1.3.2.2.5. sekali disebut sebagai khalifah (1:30)

2. Bahan asal kejadiannya

2.1. Tanah

2.1.1. Allah telah menghantar malaikat-malaikat supaya mengambil sebahagian lapisan bumi dan kemudiannya mengadunkannya.

2.1.2. Allah tidak menggunakan tanah daripada satu tempat.

2.1.3. Allah menggunakan tanah berwarna merah, putih dan hitam. Oleh itu, keturunan Adam berlainan warna kulit.

2.2. Bukti-bukti

2.2.1. Diciptakan berasal daripada tanah (35:11)

2.2.2. Tanah ini kemudian dibasahkan dengan air sehingga menjadi tanah liat yang lembut (37:11)

2.2.3. Tanah liat itu kemudiannya dibiarkan sehingga menjadi kental, boleh dibentuk dan berbau (15:26)

2.2.4. Tanah itu kemudian diadun da dibentuk oleh Allah dan ditiupkan roh serta dijadikan pendengaran, penglihatan dan fikiran. Akhirnya menjadi satu makhluk yang baru (32:7-9)

3. Ayat-ayat al-Quran tentang cipataan Adam A.S

3.1. al-baqarah:30-39

3.2. al-imran:59

3.3. al-nisa:1

4. Adakah Adam A.S seorang nabi dan rasul?

4.1. Ya.

4.1.1. al-Shura:15

4.1.2. Taha:123-124

5. Adam A.S manusia pertama dicipta?

5.1. Ya.

5.1.1. Saad:71

5.1.2. al-Sajdah:7-8

6. Sifat-sifat Adam dan keistimewaanya

6.1. mampu berfikir dan berlajar

6.2. lupa dan lemah

6.3. diberikan penghormatan

6.4. mesra

6.5. dugaan

7. Misi Adam A.S

7.1. sebagai Khalifah di muka bumi (1:30)

7.2. Ciri-ciri khalifah

7.2.1. beriman kepada Allah

7.2.2. beriman kepada malaikat

7.2.3. beriman kepada kitab-kitab

7.2.4. beriman kepada para rasul

7.2.5. beriman kepada hari akhirat

7.2.6. beriman kepada qada dan qadar

7.2.7. akur dengan perintah Allah

7.2.8. membangunkan bumi menurut pedoman Allah dan menyebarkannya

8. Perjanjian dengan anak-anak Adam

8.1. hanya menyembah Allah (7:172-173) & (36:60-61)

8.2. berwaspada dengan musuh (7:27)

9. Pembunuhan

9.1. dilakukan oleh anak Adam sendiri iaitu Habil dan Qabil.

10. Akui nikmat Allah

10.1. diperintahkan supaya menzahirkan nikmat yang Allah berikan dengan cara:

10.1.1. menggunakan hiasan yang dibenarkan