Klimata pārmaiņas

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klimata pārmaiņas by Mind Map: Klimata pārmaiņas

1. saules spīdēšanas ilgums un saules radiācija

2. gaisa temperetūra un tas mainības raksturs

3. nokrišņi un tā daudzuma mainība

4. sniega segas raksturs un tā mainība

5. vegetācijas periods un tā izmaiņas

6. vējš un tā raksturojušo lielumu izmaiņas

7. atmosfēras cirkulācijas procesu mainība

8. Klimatu pārmaiņu riski

8.1. dabas katastrofas

8.2. zemestrīces

8.3. plūdi

8.4. ugunsbīstamība

8.5. karstums un sausums

8.6. vētras

8.7. Latvijas raksturīgās dabas katastrofas un apbdraudējumi

9. klimata pārmaiņu iemesli

9.1. zemes plātņu tektonika

9.2. vulkāniskā aktivitāte

9.3. saules, zemes, okeānu un atmosfēras savstarpēja mijiedarbība

9.4. saules aktivitātes maiņas