ZORBALIK TÜRLERİ

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ZORBALIK TÜRLERİ by Mind Map: ZORBALIK TÜRLERİ

1. Cinsel

1.1. Cinsel bölgelere dokunma

1.2. Sarkıntılık yapma

1.3. Sözel olarak cinsel atıflarda bulunma

2. Sözel

2.1. Şiddet içerikli tehditler

2.2. İsim takma

2.3. Okul dışında veya çevresinde korkutma

2.4. Zeka seviyesi bakımından alay etme

3. Fiziksel

3.1. Isırma

3.2. Tekmeleme

3.3. Saç çekme

3.4. Haraç Kesme

3.5. Odaya Kilitleme

4. Siber

4.1. İnternet üzerinden kişiye hakaret etme

4.2. Kişilerin şifrelerini ele geçirmek

4.3. Web sitelerini heklemek

5. Psikolojik

5.1. Arkadaş çevresinde yok saymak

5.2. Acımasız bakışlar

5.3. Gruptan Dışlama