Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne
ühiskonnakorraldus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Keskaegne ühiskonnakorraldus

Valitsemine

Esinduskogud

Kuningas

Valitsusaparaat

Juristid

Vaimulikud

Ülikud

Feodaalsuhted

Linnused

Feodaalne killustatus

Feodaalid

feood e läänimees

feood e lään

läänistamine

senjöör

vasall

Seisused

Vaimulikkond

Aadel

kõrgaadel

madalaadel

Talupojad

Linnakodanikud

Majandus

Naturaalmajandus

Feodalism