55 ngày đêm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
55 ngày đêm by Mind Map: 55 ngày đêm

1. VN2

1.1. TGDD

1.1.1. Activiton

1.1.1.1. Long An

1.1.1.1.1. W23

1.1.1.1.2. W24

1.1.1.2. Cần Thơ

1.1.1.2.1. W23

1.1.1.2.2. W24

1.2. VTA + FPT

1.2.1. Từ 1/6 - 4/6 đến siêu thị VTA, FPT triển khai chuong trinh đặt trước S2, J2. kết ban facebook share chương trình

1.2.2. Từ ngay 9/6 - 29/6 gọi điện theo dõi khách hàng nào chưa tới lấy máy tại siêu thị báo tới lấy

2. Mục tiêu

2.1. Tăng số shop bán ra/shop có hàng

2.2. Tăng độ phủ

3. Tình hình hiện tại

3.1. VN1

3.1.1. TGDD

3.1.1.1. J2017

3.1.1.1.1. Black

3.1.1.1.2. Gold

3.1.1.1.3. Rose Gold

3.1.1.2. Prime X1

3.1.1.2.1. Black

3.1.1.2.2. Gold

3.1.1.2.3. Rose Gold

3.1.2. FPT

3.1.2.1. J2017

3.1.2.1.1. Black

3.1.2.1.2. Gold

3.1.2.2. Prime X1

3.1.2.2.1. Black

3.1.2.2.2. Gold

3.1.3. VTA

3.2. Prime X1

3.2.1. Black

3.2.1.1. Week/TShop/TShopTon/TShopOut

3.2.1.1.1. W17/230/88/20

3.2.2. Gold

3.2.2.1. Week/TShop/TShopTon/TShopOut

3.2.2.1.1. W17/230/76/32

3.2.3. Rose Gold

3.2.3.1. Week/TShop/TShopTon/TShopOut

3.2.3.1.1. W17/230/164/25

3.3. VN2

3.3.1. TGDD

3.3.1.1. J2017

3.3.1.1.1. Black

3.3.1.1.2. Gold

3.3.1.1.3. Rose Gold

3.4. VN3

3.4.1. TGDD

3.4.1.1. J2017

3.4.1.1.1. Black

3.4.1.1.2. Gold

3.4.1.1.3. Rose Gold

3.4.1.2. Prime X1

3.4.1.2.1. Black

3.4.1.2.2. Gold

3.4.1.2.3. Rose Gold

3.5. VN4

3.5.1. TGDD

3.5.1.1. J2017

3.5.1.1.1. Black

3.5.1.1.2. Gold

3.5.1.1.3. Rose Gold

3.5.1.2. Prime X1

3.5.1.2.1. Black

3.5.1.2.2. Gold

3.5.1.2.3. Rose Gold

4. Action

4.1. VN1

4.1.1. ASM

4.1.1.1. Triển khai 99 shop

4.1.1.1.1. Bình Dương

4.1.1.1.2. Biên Hòa

4.1.2. Sales

4.1.2.1. Đồng Nai

4.1.2.1.1. Thứ 2

4.1.2.1.2. Thứ 3

4.1.2.1.3. Thứ 4

4.1.2.1.4. Thứ 5

4.1.2.1.5. Thứ 6

4.1.2.1.6. Thứ 7

4.1.2.1.7. Chủ nhật

4.1.2.2. Bình Dương

4.1.2.2.1. Giao và hướng dẫn FS triển khai activation

4.1.2.2.2. TShopOut/TShopTon

4.1.3. FS

4.1.3.1. Bình Dương

4.1.3.1.1. Thứ 2

4.1.3.1.2. Thứ 3

4.1.3.1.3. Thứ 4

4.1.3.1.4. Thứ 5

4.1.3.1.5. Thứ 6

4.1.3.1.6. Thứ 7

4.1.3.1.7. Chủ nhật

4.2. VN2

4.2.1. ASM

4.2.1.1. Triển khai 49 shop

4.2.1.1.1. Cần Thơ

4.2.1.1.2. Tiền giang

4.2.2. Sale

4.2.2.1. Tiền Giang

4.2.2.1.1. Tuấn

4.2.2.2. Cần Thơ

4.2.2.2.1. Vân

4.2.3. Báo cáo facebook theo mẫu

4.2.4. FS

4.2.4.1. Tiền giang

4.2.4.1.1. PS Ngân +PS Sơn

4.2.4.2. Cần Thơ

4.2.4.2.1. PS Nhân + PS Duy

4.3. VN3

4.3.1. ASM

4.3.1.1. lập kế hoạch cho từng Sale

4.3.1.2. Chương trình

4.3.1.2.1. 1 máy tặng 1 balo

4.3.1.2.2. Tổ chức training 3shop/lần : quán cà phê (8 người)

4.3.2. Sales

4.3.2.1. Hóa

4.3.2.1.1. Thứ 2

4.3.2.1.2. Thứ 3

4.3.2.1.3. Thứ 4

4.3.2.1.4. Thứ 5

4.3.2.1.5. Thứ 6

4.3.2.1.6. Thứ 7

4.3.2.2. Giám sát phát tờ rơi activation TTH

4.3.2.2.1. 3 shop

4.3.2.3. Chủ nhật

4.3.2.3.1. Review

4.3.2.3.2. Trao đổi group line shop TGDD

4.3.2.4. T

4.3.3. W18: 10% số shop bán ra

4.3.4. Đà Nẵng

4.3.4.1. Target 10 Shop

4.3.4.1.1. Hóa

4.3.4.1.2. Ngọc

4.4. VN4

4.4.1. ASM

4.4.1.1. W17: 10% số shop bán ra

4.4.1.2. W19: 25% số shop bán ra

4.4.1.2.1. Tặng Balo cho NVBH

4.4.2. Sales

4.4.2.1. W19

4.4.2.1.1. Mỗi Sales 10 shop

4.4.2.1.2. Thứ 2

4.4.2.1.3. Thứ 3

4.4.2.1.4. Thứ 4

4.4.2.1.5. Thứ 5

4.4.2.1.6. Thứ 6

4.4.2.1.7. Thứ 7

4.4.2.1.8. Chủ nhật:

4.4.3. FS

4.5. Activation FPTSHOP

4.5.1. 3h30 - 7h30

5. Kế hoạch triển khai J2, S2

5.1. HCM

5.2. Việc phải làm

5.2.1. Đưa thông tin xuống shop

5.2.1.1. TGDD

5.2.1.1.1. Thông tin sản phẩm

5.2.1.1.2. Chia sẻ FB

5.2.1.1.3. Gởi thông tin group line

5.2.1.2. FPT

5.2.1.2.1. Thông tin sản phẩm

5.2.1.2.2. Chia sẻ FB

5.2.1.2.3. Share chương trình mua 1 được 2 mobiistar

5.2.1.3. VTA

5.2.1.3.1. Thông tin sản phẩm

5.2.1.3.2. Chia sẻ FB

5.2.1.3.3. Share chương trình mua 1 được 2 mobiistar

5.2.1.4. Thời gian 1-7/06/2017

5.2.2. Training

5.2.2.1. Game Selfie đẹp nhất

5.2.2.1.1. Bộ công cụ 6 model điện thoại

5.2.2.2. Giới thiệu điểm mạnh sản phẩm

5.2.2.3. Thời gian 12/06-20/07/2017

5.2.2.4. Mục tiêu

5.2.2.4.1. 70% số shop training có tồn bán ra

5.2.2.5. Cách thực hiện

5.2.2.5.1. Lên danh sách shop training.

5.2.2.5.2. Lên thời gian training tại shop

5.2.2.5.3. Chuẩn bị vật dụng + quà

5.2.2.5.4. Chi phí 110k

5.2.3. Activation

5.2.3.1. Chuẩn bị danh sách activation trong tháng

5.2.3.2. Training nội dung chương trình activation

5.2.3.3. Minigame

5.2.3.4. Nhân sự

5.2.4. Các hoạt động báo cáo

5.2.4.1. ASM báo cáo

5.2.4.1.1. Hoạt động đưa thông tin

5.2.4.1.2. Báo cáo TshopBan/TshopTon

5.2.4.1.3. Kế hoach triển khai từng sale T2 hàng tuần

5.3. VN3

5.3.1. Làm theo tỉnh

5.3.1.1. Training Shop + giới thiệu share link chương trình .

5.3.1.2. Giới thiệu 2 sp ở Cafe làm từng tỉnh kết hợp tờ rơi

5.3.2. TGDD

5.4. VN4

5.4.1. TGDD

5.4.1.1. W22

5.4.1.1.1. Chia sẻ link fb, link giới thiệu về 2 model mới Zumbo J2 + S2 trên web thegioididong.com (8 shops/ sale/ ngày)

5.4.1.1.2. Focus vào các shop có tồn mà chưa bán ra được X1 và J 2017 (10 shops/ sale/ tuần)

5.4.1.1.3. FC sellin, sellout cho 2 model mới J2 + S2

5.4.1.1.4. Gọi điện trao đổi hoặc đến VTA, FPT triển khai ctrinh đặt trc S2, J2, kết bạn FB nhờ share ctrinh

5.4.1.2. W23

5.4.1.2.1. Training cho các shop về 2 model mới J2 + S2 (

5.4.1.2.2. Tiếp tục training J2, S2 + làm minigames tại shop selfie

5.4.1.2.3. Chạy activation 5 shop: HNO - Kim Giang, HNO - Phố Xốm, HNO - Đại Mỗ, - HNO 238 Nguyễn Trãi, HNO - Khương Đình

5.4.1.3. W24

5.4.1.4. W25

5.4.2. FPT

5.4.2.1. W22

5.4.2.2. W23

5.4.2.3. W25

5.4.2.4. W26

5.4.3. VTA

5.4.3.1. W24

5.4.3.2. W25

5.4.3.3. W26

5.5. VN1

5.5.1. FPT+VTA

5.5.1.1. W23

5.5.1.1.1. Bình Dương

5.5.1.1.2. Khánh Hòa

5.5.1.1.3. Đồng Nai

5.5.2. TGDD

5.5.2.1. W23

5.5.2.1.1. Bình Dương

5.5.2.1.2. Khánh Hòa

5.5.2.1.3. Đồng Nai

5.5.2.2. W24, W25

5.5.2.2.1. Bình Dương

5.5.2.2.2. Đồng Nai

5.5.2.2.3. Khánh Hòa

5.5.2.3. W26

5.5.2.3.1. Tây Ninh

5.5.2.3.2. Bình Phước

5.5.2.3.3. Vũng Tàu

5.5.2.3.4. Ninh Thuận, Bình Thuận

5.5.2.3.5. Lâm Đồng

6. Zumbo J2017

6.1. W22

6.1.1. VN1

6.1.1.1. TShopBan/TShopTon

6.1.1.1.1. 25%

6.1.1.1.2. TShopBan/TShopTon

6.1.2. VN2

7. Prime X1

7.1. W22

7.1.1. VN1

7.1.1.1. TShopBan/TShopTon

7.1.1.1.1. 25%