Management

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Management by Mind Map: Management

1. základy a historie

2. kontext organizace

2.1. PEST analýza

2.2. externí vlivy

3. organizační struktury, měření výkonu

3.1. benchmarking

3.2. ROI

3.3. podniková ekonomika a finance

4. řízení procesů

4.1. audit

5. lidé

5.1. lidské zdroje

5.2. lidský kapitál

6. manager

6.1. kompetence

6.2. vůdcovství

6.3. asertivita

6.4. kreativita

6.5. výkonnost

6.6. etika

7. strategické plánování

7.1. vize

7.2. strategie

7.3. balanced scorecard

8. osobnostní rozvoj

9. projektový management

10. řízení inovací