Kognitiv læring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kognitiv læring by Mind Map: Kognitiv læring

1. Neuropsykologi

1.1. Menneskets tredelte hjerne

1.2. Paul MacLean

2. Perception

2.1. Bottom up, top down processer

2.2. Ebbinghaus illusion

2.3. Halo-effekt

2.4. Rosenthal effekt

2.5. Objektsperception

2.6. Ansigtsperception

3. Hukommelse

3.1. Magic seven

3.2. Kortttidshukommelse

3.2.1. Eyewitness testimony

3.2.1.1. Falske erindringer

3.3. Langtidshukommelse

3.3.1. Eksplicit

3.3.2. Implicit

3.4. Sensorisk hukommelse

3.5. Memo-teknikker

3.6. Frederic Bartlett

3.6.1. Sprogcenteret

4. Gestaltpsykologi

4.1. Max Wetheheim

5. Intelligens

5.1. Arv og miljø

5.1.1. Cyril Burt

5.1.1.1. Tvillingeforsøg

5.1.1.1.1. Arv

5.2. Mange intelligenser

5.2.1. Howard Gardner

5.3. Intelligens kvotient - IK

5.4. Race

5.4.1. Hermstein og Murray

5.4.1.1. The bell curve - Forskel på hvid og sort

5.5. Tre intelligenser

5.5.1. Thorndike

6. Tænkningens udvikling

6.1. Barnets faser - Piaget

6.1.1. Assimilation

6.1.2. Akkumulation

6.1.3. Kritik: Vygotsky

6.1.3.1. Socialkonstruktivisme: Det sociale har stor indflydelse, tager udgangspunkt i hvor man er

6.1.4. Radikalkonstruktivisme: Skeamer fungere sådan her, helt facitagtigt

6.2. Distribueret og situeret læring

7. Skemaer