Менеджмент

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Менеджмент by Mind Map: Менеджмент

1. Види

1.1. Виробничий (управління виробництвом)

1.2. Фінансовий (управління фінансами)

1.3. Інноваційний (управління розвитком і розробками)

1.4. Підвиди

1.4.1. Фінансовий

1.4.2. Кадровий

1.4.3. Міжнародний

1.4.4. Організаційний

1.4.5. Екологічний

1.4.6. Стратегічний

1.4.7. Бюджетний

1.4.8. Податковий

1.4.9. Соціальної сфери

1.4.10. інші

2. Функції

2.1. Планування

2.2. Організація

2.3. Мотивація

2.4. Контроль

3. Предмет

3.1. Теоретичні засади управлінської діяльності

3.2. Практика управління організаціями

3.3. Проектування систем менеджменту

4. Суб'єкти

4.1. Працівни­ки керуючої і керованої систем організації

4.2. їх професій­ний та кваліфікаційний рівень

4.3. ступінь виконання ни­ми повноважень

4.4. обсяги відповідальності

4.5. взає­мозв'язки в системі менеджменту

5. Принципи

5.1. Цілеспрямованості

5.2. Урахування потреб та інтересів

5.3. Науковості

5.4. Системності

5.5. Взаємозалежності

5.6. Єдиноначальності

5.7. Поєднання централізації і децентра­лізації управління

5.8. Мотивації

5.9. Правильного добору кадрів

5.10. Економності та ефективності

5.11. Оптимального поєднання державного регулювання і господарської самостійності

5.12. Ієрхархічності

6. Рівні управління

6.1. Інституційний

6.2. Управлінський

6.3. Технічний

7. Підходи

7.1. Процесійний

7.2. Системний

7.3. Ситуаційний

8. Закони

8.1. Композиції

8.2. Спеціалізації управління

8.3. Демократизації управління

8.4. Необхідної і достатньої централізації управління

8.5. Раціонального використання часу

8.6. Відповідності організації системи зовнішньому середовищу

8.7. Безперервного удосконалення систем управління

8.8. Еластичності систем

8.9. Синергії

9. Закономірності

9.1. відповідності соціального змісту управління формам власності на засоби виробництва

9.2. переважної ефективності свідомого рівномірного управління

9.3. співвідношення керуючих і керованих систем, суб'єкта й об'єкта управління

9.4. посилення процесів поділу і кооперації праці в управлінні

9.5. Спеціальні/ часткові закономірності

9.5.1. зміни функцій управління

9.5.2. оптимізації числа стадії управління

9.5.3. концентрації функцій управління і закономірність розповсюдженості контролю