Структура соціальної роботи як практичної діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура соціальної роботи як практичної діяльності by Mind Map: Структура соціальної роботи як практичної діяльності

1. Засади соціальної роботи

1.1. Теоретичні

1.2. Практичні

2. Ключові аспекти соціальної діяльності

2.1. Надання індевідуальної допомоги людині або групі, що мають проблеми

2.2. Активізація потенціалу осіб, які мають проблеми, з метою самодопомоги

2.3. Здйснення превентивної (попереджувальної) діяльності в соціальній сфері

3. Функції соціальної роботи

3.1. Соціально-діфгностична

3.2. Прогностична

3.3. Соціально-комунікативна

3.4. Правозахисна

3.5. Превентивна

3.6. Психотерапевтична

3.7. Соціально-педагогічна

3.8. Соціально-економічна

3.9. Контрольно-наглядова

3.10. Організаційно-управлінська

3.11. Рекламно-пропагандистська

3.12. Соціально-медична

3.13. Науково-дослідна

3.14. Освітня

4. Напрямки соціальної роботи

4.1. Соціальний захист

4.2. Соціальна допомога

4.3. Соціальні послуги

5. Методи соціальної роботи

5.1. Соціологічні

5.2. Організаційні

5.3. Психологічні

5.4. Командна соціальна робота

6. Форми соціальної роботи

6.1. Індивідуальні

6.2. Групові

6.3. У спільноті

6.4. Масова, колективна

7. Принципо соціальної роботи

7.1. Принцип створення рівних можливостей

7.2. Принцип поєднання допомоги із самодопомогою

7.3. Принцип гуманності

7.4. Принцип диференціації та індивідуалізації

7.5. Принцип адаптації

7.6. Принцип інтеграції

7.7. Принцип комплексного підходу

7.8. Принцип етичності

7.9. Принцип партнерства і взаємної довіри

7.10. Принцип поваги до особистості

7.11. Принцип безкоштовності обслуговування чи коштовності послуг

7.12. Принцип узгодженості короткотривалих і довнготривали преспектив