Energi & Energiomsætning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Energi & Energiomsætning by Mind Map: Energi & Energiomsætning

1. Energityper

1.1. Mekanisk energi

1.1.1. Potentiel energi

1.1.2. Kinetisk energi (bevægelses energi)

1.2. Kemisk energi

1.2.1. Organisk energi

1.3. Elektrisk energi

1.4. Varmeenergi

1.5. Strålingsenergi

1.6. Kerneenergi

1.6.1. Findes på atomkræftværker

1.6.2. Og inde i solen

2. Energienhed

2.1. kJ

2.2. kWt

2.3. J

2.4. cal

3. Energi i hverdagen

3.1. Mad

3.2. Bevægelse

3.3. Strøm

3.4. Luft

3.5. Elektricitet

4. Den første gyldne sætning "Energi opstår og forsvinder aldrig, den bliver bare lavet om"