Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

tekstverbanden by Mind Map: tekstverbanden
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

tekstverbanden

signaalwoorden

chronologisch

vroeger-later

opsommend

ten eerste/ten tweede/tenslotte

vergelijkend

net/zoals/groter dan

tegenstellend

maar/hoewel/echter/toch

voorwaardelijk

als-dan/indien/mits

concluderend

dus/kortom/al met al

oorzakelijk

daardoor,doordat/zodat

redengevend

omdat /daarom//dus