Minä aikuisopiskelija

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Minä aikuisopiskelija by Mind Map: Minä aikuisopiskelija

1. Ajankäyttö

1.1. Aikavarkaat

1.1.1. Työmatka

1.2. Ajanhallinta

1.2.1. Tärkeät työt

1.2.1.1. Koulu

1.2.1.2. Asiakastyöt

1.2.1.2.1. Haalarien korjaus

1.2.1.2.2. Hääpuku

1.2.2. Pakolliset työt

1.2.2.1. Kotityöt

1.2.2.1.1. Ruoka

1.2.2.1.2. Siivous

1.2.2.1.3. Pihatyöt

1.2.2.2. Palkkatyö

1.2.3. Vähemmen tärkeät työt

1.2.3.1. Ompelu

1.2.3.1.1. Kodin sisustus

1.3. Nukkuminen

1.3.1. Erittäin tärkeä

1.3.1.1. Oppimisen kannalta

1.3.2. 8h

2. Motivaatio

2.1. Halu oppia uutta

2.1.1. Ikä

2.1.2. Oma valita(ei pakollista)

2.2. Korkeakoulu tutkinto

2.2.1. Mahdollisuus

2.2.1.1. Uusi työ

2.2.1.1.1. Haasteita

2.2.1.1.2. Motivoi

2.2.1.1.3. Korkeampi elintaso

2.3. Itsensä haastaminen

2.3.1. Halu pyrkiä työelämässä eteenpäin

2.3.2. Itsensä ylittämistä

3. Oppimistyyli

3.1. Ryhmätyö

3.1.1. Onnistuminne

3.1.1.1. Valmistyö

3.1.1.1.1. Tyytäväisyys

3.1.1.1.2. Kaikkien mielipiteet on huomioitu

3.1.1.2. Henkilökemiat

3.1.1.3. Kuuntelemisen taito

3.1.2. Ongelmat

3.1.2.1. Työnjälki ei tyydytä

3.1.2.2. Henkilökemiat

3.1.2.2.1. Vahvat henkilöt

3.1.2.2.2. Heikon ääni ei kuulu

3.1.3. Monipuolisuus

3.1.3.1. Uusia näkökulmia

3.1.3.2. Kokemus

3.1.3.2.1. Erilaiset lähtökohdat työelämästä

3.1.3.2.2. Eri alanammattilaisia

3.1.4. Kunnioitus

3.1.4.1. Hyvät käytöstavat

3.1.4.1.1. Kuuntelemisen taito

3.1.4.2. Erilaisuus

3.2. Itsenäinenopiskelu

3.2.1. Omavapaus

3.2.1.1. Aikataulutus

3.2.1.2. Töiden pitkittäminen

3.2.2. Opiskelurytmi

3.2.2.1. Oman aikataulun mukaan

3.2.3. Aikaa

3.2.3.1. Asioiden sisäistäminen

3.2.3.2. Kertaaminen

3.2.3.2.1. Äänen kertaaminen

3.2.3.2.2. Muistiinpanojen tiivistäminen

3.2.3.3. Rauhallinen oppimisympäristö

3.2.4. Itseohjautuvuus

3.2.4.1. Ajankäyttö

3.2.4.1.1. Tunnistaa omat resurssit

3.2.4.2. Valmistautuminne

3.2.4.2.1. Kertaaminen

3.3. Muistiinpanotekniikat

3.3.1. Ranskalaisin viivain

3.3.1.1. Teen paljon muistiinpanoja

3.3.1.2. Mahdollisuus käyttää missä vain

3.3.1.2.1. Paperi ja kynä aina mukana

3.3.1.3. Kirjoittamalla

3.3.1.3.1. Asia jää mieleen paremmin

3.3.1.3.2. Helppo kerrata

3.3.2. Mindmeister

3.3.2.1. Kätevä käyttää

3.3.2.2. Mahdollinen muistiinpanotekniikka

4. Verkko työkalut

4.1. Mind meister

4.1.1. Helppo käyttöinen

4.1.1.1. Yksin

4.1.1.2. Parityönä

4.2. Google docs

4.2.1. Ryhmätyöskentelyyn

4.3. Ac-istunnot

4.3.1. Paikasta riippumaton

4.3.2. Käyttö

4.3.2.1. helppous

4.3.3. Oppimisympäristö

4.3.3.1. Koti

4.3.3.1.1. Oma rauha

4.3.3.2. aikavarkaiden minimointi

4.3.3.2.1. Ei lisää työ-, koulu- ja kotimatkaa

4.4. Blogger

4.4.1. Oppimispäiväkirja